Artikkel

Finansdirektøren – en pådriver for bærekraft? 

Ved at de er posisjonert i skjæringspunktet mellom bærekraft og finansiell ytelse har finansdirektører muligheten til å kommunisere til interessenter hvordan et selskaps ESG-strategistyring og ytelse bidrar til samlet verdiskaping.

For at målene nedfelt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål skal nås har både privat og offentlig sektor en viktig rolle å spille.

Vi ser at bærekraft blir stadig viktigere for både private selskapers fremtidige strategi og for offentlig sektors tilnærming til sitt samfunnsoppdrag. Da er det avgjørende at CFO/Finansdirektør, som en sentral beslutningstaker i både offentlige og private virksomheter, kommer tidlig på banen og selv er initiator av implementering av et bredere verdiansvar.

CFO-funksjonen spiller en nøkkelrolle for å integrere bærekraft i kjernen av forretningsvirksomheten, i alt fra strategi, operasjonelle mål og KPI-er, til investering, finansiering og rapportering. Det er avgjørende at økonomifunksjonen er en pådriver for at virksomheten tar et bredt verdiansvar og er en endringskatalysator på bærekraftsområdet. 

Våre konkrete forslag til handling

Vi har ved hjelp av vårt veletablerte rammeverk "The Four Faces of the CFO" beskrevet hvilken rolle økonomifunksjonen bør spille for å sikre en bærekraftig omstilling. I rapporten kan du også lese våre konkrete forslag til handling.

 

Tjenester: Hva kan vi hjelpe deg med på klima og bærekraft

Les våre konkrete forslag til handling

Her
Var denne siden nyttig?