Artikkel

Koronatiltak i boligselskaper - Styrets ansvar for fellesarealer

Deloitte Advokatfirma

Det er ikke regler i hverken eierseksjonsloven eller borettslagsloven som direkte regulerer hva boligselskaper må utføre av smitteverntiltak, men det er likevel klart at det er styret som er ansvarlig for å sikre at tilstrekkelige tiltak er igangsatt.

Det følger av begge lovene at det er styrene i boligselskapene som er ansvarlig for alminnelig drift av eiendommen samt sørge for at forvaltningen av sameiets anliggender er i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Styrets ansvar

I styrets ansvar for drift av eiendommen følger ansvaret å overse at ingen skader seg ved alminnelig bruk av eiendommen, ansvar som normalt overholdes ved for eksempel å strø når det er glatt eller fjerne istapper/sikre fasader så ramlene objekter ikke treffer beboere eller besøkende. Dagens situasjon utvider styrets ansvar noe, og det vil også være opp til styret å forsikre at sameiet eller borettslaget har tilstrekkelige smitteverntiltak på plass. Til dette ligger eksempelvis at styret vil være ansvarlig for å sikre at det gjennomføres tilstrekkelig og forsvarlig renhold av smitteflater slik som dørhåndtak, håndløpere og lekeapparater som benyttes av mange. Forsømmer styret en slik plikt vil dette kunne være i strid med styrets ansvar etter loven.

Hva styret bør gjøre i denne situasjonen

Å fastslå hva som er tilstrekkelig er vanskelig da dette i grunnen krever kompetanse styret selv ikke har, og kompetanse som i dagens situasjon trolig heller ikke kan prioritere å bistå boligselskapene i dette. Det er imidlertid klart at styret må gjøre noe. Vår oppfordring vil i første omgang være at styret gjør seg kjent med gjeldende reguleringer og anbefalinger fra helsemyndighetene og deretter ser over hvilke tiltak som må/bør gjennomføres i deres sameie/borettslag. Styrets vurderinger nedfelles i et referat. Der det er eksterne aktører som gjennomfører renholdet, anbefaler vi styrene å tydeliggjøre overfor disse hva som forventes og be om de ulike aktørenes planlagte tiltak. Det er naturlig at styrene sørget for grundigere trappevask, inkludert dørhåndtak, rekkverk og kontaktflater som heisknapper enn det som normalt gjennomføres.

Videre vil vi anbefale at hele boligsameiet/borettslaget varsles om hvilke tiltak som gjøres, og at styret varsles dersom det er behov for ytterligere renhold eller lignende. Styret har neppe rett til å kreve informasjon om hvem som er syke eller sitter i karantene, men styret kan be om informasjon fra beboerne dersom de selv oppfatter at det er behov for ekstra renhold, for eksempel hvis noen mistenker smitte, har observert at noen er syke i fellesarealene eller lignende. Etterleves forsvarlige aktsomhetsnormer i situasjonen vil har i dag, vil eventuell restsmitte anses som en del av dagliglivets risiko som styret neppe kan gjøres ansvarlig for.

Styreverv innebærer et stort ansvar

Å sitte i et styre, enten det er i et aksjeselskap, borettslag eller eierseksjonssameie er et stort ansvar. Dette kommer direkte til uttrykk i borettslagslova som fastslår at styremedlemmer er erstatningsansvarlige for tapet laget lider som følge av forsømmelser. Dette melder seg gjerne ved avvikende hendelser slik som vi står i dagens situasjon.

Mislighold av styrets aktivitetsplikt vil kunne medføre personlig ansvarlig for styremedlemmer. Det skal selvsagt litt til for at et slikt personlig ansvar kan påberopes, men dersom styret ikke foretar seg noe, og et borettslag eller sameie viser seg å ha særlig mange smittede, kan det være en risiko for at noen i sameiet påberoper seg dette. Ved å gjøre tiltakene nevnt ovenfor, vil slik personlig ansvar unngås.

 

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?