Artikkel

Vi introduserer dTrax

Deloittes AI-baserte løsning for kontraktsforvaltning

I et forretningsmiljø som preges av økende tempo og krav til effektivitet, kan ikke konsernjuridiske avdelinger lenger bruke tid på manuell håndtering av kontrakter og store kontraktsporteføljer.

Deloitte har nylig utviklet dTrax, som er et selvlærende verktøy for kontraktshåndtering.

− dTrax er et revolusjonerende verktøy for kontraktsautomatisering og -håndtering utviklet av Deloitte. Nå ser vi fordelen av å være tilknyttet et globalt firma med høy grad av investeringsevne og vilje til nytenkning, sier Mari Wetlesen, leder for Deloitte Legal i Norden.

dTrax sørger for effektive kontraktsprosesser som reduserer tidsbruk og kostnader gjennom 

  • Standardisering av maler som sikrer at selskapets behov kan dekkes raskt og med lavest mulig risiko.
  • Automatisering av de første utkastene, som sørger for at dokumentasjonsprosessen kommer raskt i gang.
  • Styring av eskalering, godkjenninger og forhandlinger slik at relevante aktører har innsikt i hvor kontrakten befinner seg i dokumentasjonsprosessen, og for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
  • Større vekt på teknologi hos kontraktsrådgivere for å sikre at systemet implementeres raskt og at nødvendig støtte er tilgjengelig for å redusere tiden som brukes på denne prosessen.
  • Konsolidering av alle [kunden]s kontrakter i et sentralt arkiv, som gjør at du kan få rask og effektiv tilgang til viktige dokumenter. Samtidig kan dette kan gi lett tilgjengelig innsikt som kan føre til økt verdiskaping.

Deloitte Legal

Les mer om Deloitte Advokatfirma og siste innsikt.

Hold deg oppdatert

dTrax by Deloitte [video]

dTrax-syklusen

1. Automatisering og oppsett av kontrakt
Kunden og motparten blir enige om å inngå en ny avtale eller reforhandle en eksisterende avtale.

2. dTrax-maler
Valg av mal i dTrax basert på om det er en ny kontrakt eller en fornyelse. Brukerne blir bedt om å fylle ut et dynamisk skjema med nødvendig informasjon eller data. Når skjemaet er sendt inn, blir det første utkastet generert.

3. Tilbakemelding/utkast til endelig avtale
Dersom det ikke lykkes å komme til enighet, kan brukere forhandle ved hjelp av konfigurerte verktøykasser som er bygd inn i dTrax, med egnede eskaleringer og godkjenninger, inkludert eskaleringer etter behov.

4. Signatur fra motparten
Avtalen sendes til motparten for signatur.
Mulighet for å legge til e-signatur (f.eks. Docusign)

5. Ekstraksjon og innsamling av data
Relevante punkter og klausuler fra den inngåtte kontrakten samles inn.
Mulighet for å hente ut relevante data fra historisk portefølje ved bruk av teknologi for tekstanalyse
Analyser av viktige kontraktsprosesser, blant annet tid som er brukt på syklusen
Revisjonssporing av hele kontraktshistorien

6. dTrax-analyse
dTrax gir rask innsikt og visualisering etter utstedelse av en ny kontrakt.
Dataene kan eventuelt vurderes i forhold til standardmaler eller opp mot hele kontraktsporteføljen.

 

− Å være tilknyttet et globalt firma gir oss muligheten til å tilby våre kunder teknologiske løsninger de ikke får tilgang til gjennom tradisjonelle advokatfirmaer, sier Wetlesen. 

Var denne siden nyttig?