transformation,endring,legal

Artikkel

Fundamental endring i bruk av teknologi i juridiske funksjoner: Et skritt videre fra risiko og etterlevelse

Hvordan lykkes med digital transformasjon i juridiske funksjoner

Det er generell enighet om at teknologi kan utgjøre en stor forskjell i måten juridiske funksjoner fungerer på. I noen markeder har juridiske funksjoner allerede jobbet med teknologi en tid, og er nå i gang med andre eller tredje runde med aktuelle verktøy og løsninger.

I andre markeder vurderer de hvordan de kan ta i bruk teknologi, hvilke produkter som er tilgjengelige på markedet, og hvordan de i størst mulig grad kan tilpasses deres behov. Med fremveksten av ny teknologi som blokkjeder og AI, ser juridiske funksjoner i stadig større grad hvilken verdifull rolle teknologi kan spille i deres virksomhet. Til tross for dette, har implementeringen gått ganske tregt.

Følgende rapport og meningsytring beskriver temaet digital transformasjon og hvordan framtidens juridiske avdeling kan jobbe med mer enn risiko og etterlevelse for å bli strategiske forretningspartnere.

Deloittes teknologistudie 2018

Hvordan lykkes med digital transformasjon i juridiske funksjoner: Et skritt videre fra risiko og etterlevelse

Deloittes "Legal Management Consulting team" har jobbet tett med bedriftsinterne juridiske team i forbindelse med omlegging av virksomheten deres. Framsynte juridiske direktører (General Counsel) og teamene deres utvikler eller forbedrer sin strategi slik at den stemmer overens med organisasjonens overordnede strategi, og tilpasser deretter driftsmodellen sin som følge av dette. En viktig del av denne transformasjonen er å gjøre større bruk av teknologiske framskritt for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og frigjøre tid for juristene, slik at de kan jobbe tettere med organisasjonen som en betrodd forretningspartner.

Våre funn: 

Teknologiske framskritt som kan skape digital transformasjon byr på nye måter å jobbe på og skaper betydelige muligheter for juridiske team til å skape merverdi for organisasjonen. Det er tre tema som fremheves i studien:

1. Er dagens juridiske team så godt forberedt på rask implementering av teknologi at de kan holde tritt i en verden preget av raske endringer?

2. Klarer juridiske team å utnytte kraften i nyskapende teknologi som et verktøy for å skape verdier?

3. I hvilken grad er juridiske direktører og deres team klare for å opptre som betrodde forretningsrådgivere som bidrar til selskapets overordnede strategi på en proaktiv måte?

Du kan laste ned rapporten i sin helhet her.

Legal technology transformation

Last ned
Var denne siden nyttig?