Artikkel

Mobilitet – et strategisk verktøy for bedriften

Nordic Global Mobility Survey Report

Global mobilitet er i endring. Deloitte har gjennomført en nordisk undersøkelse som viser at Mobilitet er i ferd med å endre seg fra en operativ funksjon til en strategisk forretningspartner.

Undersøkelsen gir god innsikt i hvordan selskapene håndterer mobilitet blant de ansatte og hvordan en strukturert funksjon for mobilitet kan gi konkurransefortrinn. Videre kommer det frem at en god støttefunksjon innen mobilitet kan være nøkkelen for å skape et godt samarbeid mellom forretnings- og talentstrategi.

Å få på plass gode rutiner og strømlinjede prosesser i hele organisasjonen, vil føre til forbedringer og økt ansvarsfordeling. Samtidig vil mobilitetsprogrammene kunne tilpasse seg større svingninger i oppdragsmengde og være bedre tilpasset nye reisemål og situasjoner.

Mobilitet har mange involverte. Det er derfor viktig å gjøre denne øvelsen med de viktige partene som vanligvis er involvert i mobilitetsprosessene, som Mobilitet, Skatt, Juridisk, HR og Finans og Lønn.

Av rapporten kommer det frem at selskapene i større grad vil bruke teknologi og dataanalyser for å evaluere nytten og kostnaden av utenlandsopphold og hvilken rolle dette skal ha med tanke på talentutvikling og forretningsstrategien.


Medarbeideropplevelsen fortsetter å være en viktig side av utenlandsopphold. Vi forventer å se organisasjoner som arbeider for å strømlinjeforme rutiner og prosesser får å skape konsistens.

Det er en tid for forandring og vekst for global mobilitet i Norden. Denne rapporten inneholder anbefalinger fra Deloitte om hvordan man skal håndtere disse endringene og være i forkant av det som skjer i markedet.
Identifiser organisasjonens prioriteringer og utfordringer vedrørende mobilitet.

  • Ha en strategi med rom for fleksibilitet og individuelle tilpasninger.
  • Bruk Mobilitet til å samordne forretningsstrategi og talentutvikling.
  • Etablere systemer som gir muligheter for å måle ROI knyttet til utenlandsopphold.
  • Bruk teknologiske løsninger for å effektivisere operasjonsprosessene. Det gir bedre oversikt.

Vil du vite mer? Ved å laste ned rapporten via skjemaet til høyre på denne siden får du et godt innblikk i hvordan nordiske virksomheter jobber vedrørende mederarbeidermobilitet.

 
 

Nordic Global Mobility Survey Report

Last ned her
Var denne siden nyttig?