Artikkel

Anke vedrørende trygdeavgift for arbeidstakere på arbeidsopphold i Malaysia skal behandles i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet den 8. mars 2019 at statens anke over Lagmannsrettens dom av 4. januar 2019 vedrørende hvorvidt det skal ilegges høy eller lav trygdeavgift på arbeidsinntekt ved arbeidsopphold i Malyasia skal behandles i Høyesterett.

Deloitte Advokatfirma AS har ført saken på vegne av den skattepliktige, og fikk medhold både i Trygderetten og i Lagmannsretten om at NAVs ileggelse av høy trygdeavgift er feil for arbeidsperioder i Malaysia. At saken nå har sluppet inn til Høyesterett betyr at det blir ytterligere ventetid før endelig prinsipiell avklaring foreligger. Høyesterett har en frist på seks måneder. Siden det er rettsferie i juli , vil saken antakelig komme opp senest i august 2019.

Sakens utfall kan få stor betydning for størrelsen på trygdeavgiften for arbeidstakere på arbeidsopphold i Malaysia som er frivillige medlemmer i folketrygden. Dersom Deloitte Advokatfirma AS får medhold i Høyesterett, kan det være grunnlag for å kreve tilbake trygdeavgifter fra NAV i tilfeller det har blitt betalt høye avgifter. Inntil videre er det viktig å være klar over at muligheten for ordinær trygdeavgift ved arbeidsopphold i Malaysia kun foreligger dersom arbeidstaker benytter seg av den såkalte ett-års regelen for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Du finner mer informasjon om saken her.

Har din virksomhet betalt høye avgifter, og er det mulig å kreve tilbake avgifter for mye betalte avgifter? Våre trygde- og skatteeksperter bistår med dette. Ta gjerne kontakt med oss.

Var denne siden nyttig?