Artikkel

Anskaffelsesregelverket blir forenklet

Flere bedrifter opplever utfordringer med det som oppfattes som rigide regler om offentlige anskaffelser, men fra 1. juli 2015 blir det endringer og forenklinger i anskaffelsesregelverket.

Leder for offentlige anskaffelser i Deloitte Advokatfirma AS, senioradvokat Ole Magnus Karlsen, og leder av Legal, advokat og partner Joakim Marstrander, har blitt intervjuet i Hegnar.no i forbindelse med endringer og forenklinger i anskaffelsesregelverket.

EU har vedtatt nye regler for offentlige anskaffelser, og det foregår nå et betydelig arbeid for å forenkle de særnorske reglene på området. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser skal komme på plass våren 2016, men Nærings- og handelsdepartementet har allerede vedtatt enkelte endringer og forenklinger i anskaffelsesregelverket med virkning fra 1. juli 2015.

Noen av endringene:

  • Man kan lovlig inngå midlertidige kontrakter når det er forsinkelser i anbudsprosessen
  • Ovennevnte gjelder ikke for midlertidige kontrakter som overstiger terskelverdiene (1,55 millioner kroner for varer og tjenester (én million for statlige myndigheter) og 39 millioner kroner for bygg- og anleggskontrakter)
  • Anskaffelser under 100.000 kroner kan foretas uten hensyn til anskaffelsesregelverket
  • Reglene om levering av tilbud i lukket og merket forsendelse fjernes, og det eneste kravet er at tilbudet skal være skriftlig
  • Kravet om HMS-egenerklæring for anskaffelser både over og under terskelverdiene fjernes
  • Krav om skatteattest for anskaffelser under 500.000 kroner fjernes
  • Bestemmelsene om rammeavtaler er dels forenklet og dels opphevet
Var denne siden nyttig?