handlingsrom

Artikkel

Bedrifter i krise: hvilke handlingrom har arbeidsgivere?

I disse ekstraordinære koronatider, handler det for mange bedrifter om å overleve. Stortingets krisepakke vil til dels dekke opp for noen av de akutte behovene som bedriftene har. For mange bedrifter er imidlertid ikke tiltakene nok for å bøte på de utfordringene de har i vente.

Bedrifter er derfor nødt til å vurdere hvilke kostnader som
kan kuttes for å unngå masseoppsigelser og konkurs.

I et arbeidsrettslig perspektiv er spørsmålet hvilket handlingsrom arbeidsgiver har for allerede inngåtte arbeidsforhold:

 • Kan arbeidsgiver endre arbeidsoppgavene til sine ansatte? Mange bedrifter har for eksempel et større behov for sjåfører og lagerarbeidere som driver med hjemlevering enn ansatte i butikken.
 • Kan arbeidsgiver endre på arbeidstiden til de ansatte?
 • Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstakeren utfører arbeidet på et annet sted enn det som er vanlig?
 • Kan arbeidsgiver midlertidig redusere arbeidstiden til de ansatte?
 • Kan arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdene til midlertidige eller innleide ansatte?
 • Kan arbeidsgiver helt eller delvis permittere sine ansatte?
 • Kan arbeidsgiver «fryse» lønnsutviklingen for de ansatte?
 • Kan arbeidsgiver redusere lønnen til de ansatte til situasjonen har stabilisert seg?
 • Kan arbeidsgiver trekke tilbake bonus- og incentivordninger for de ansatte?
 • Kan arbeidsgiver trekke tilbake goder som for eksempel dekning av mellomlegget ved sykepenger?
 • Har arbeidsgiver adgang til å redusere kollektiv pensjonsordning til et minimum i en begrenset tidsperiode?

Selv om arbeidsgivers styringsrett nok er større i ekstraordinære situasjoner, vil adgangen for arbeidsgiver til å gjøre de nevnte endringene og omfanget av endringene, bero på om arbeidsgivers styringsrett er begrenset av individuelle arbeidsavtaler, tariffavtaler og/eller regelverk. Hvis det er tilfellet, er spørsmålet om arbeidsgiver må ha samtykke fra arbeidstakere for å gjøre endringene eller gå til endringsoppsigelse. I et arbeidsrettslig perspektiv er det mange fallgruver, hvor vi anbefaler å konferere med en advokat. 

 Slik situasjonen er nå, hvor det er tøffe tak for mange bedrifter, er det viktig at arbeidsgiver tidlig vurderer hvilke sparetiltak som bør iverksettes for å holde bedriften likvid og iverksetter disse så raskt som mulig.

Deloitte Advokatfirma har opprettet et eget kriseteam som er tilgjengelig for din bedrift 24/7. Vi gir råd til din bedrift om hvilke grep dere bør ta for å holde hodet over vann. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale.

Var denne siden nyttig?