Artikkel

Deloitte Advokatfirma - Arbeidsrett

Bedriftens aktive medspiller

Dagens bedrifter må ofte håndtere utfordrende rettslige problemstillinger på arbeidsrettens område. Komplisert regelverk, komplekse policyer, omstruktureringer og global forretningsvirksomhet, fordrer kunnskap, smidighet og gjennomføringsevne. 

Deloitte Advokatfirmas innsikt og kompetanse innen arbeidsrett gjør oss til en naturlig medspiller ved håndtering av ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Deloitte har bred erfaring og tilbyr bistand innen områdene;

  • Individuell arbeidsrett
  • Kollektiv arbeidsrett
  • Inn-/utleie av arbeidskraft
  • Sosial dumping
  • Omorganiseringer, nedbemanninger og permitteringer
  • Transaksjoner
  • Arbeidsrettslig due diligence
  • Individuelle og kollektive pensjonsordninger, offentlige og private
  • Personvern
  • Trygderett

Deloitte Legal er enten direkte eller gjennom samarbeidende advokatfirmaer representert i mer enn 55 land. I tillegg har Deloitte på skattesiden tilstedeværelse i mer enn 155 land. Deloittes omfattende internasjonale nettverk gjør oss i stand til å bistå også i saker med internasjonale problemstillinger på en effektiv og betryggende måte.

Var denne siden nyttig?