Artikkel

Morgendagens skatte- og forretningsjuridiske verden

Vår digitale fremtid

Skatte- og forretningsjuridiske rådgivere vil fortsette å bli utsatt for de raske endringene og medfølgende risiko etterhvert som vi fortsetter inn i den digitale fremtiden. I løpet av fem år vil vi jobbe med teknologier som ikke har blitt utviklet ennå. Dermed må man fortsette med overvåkingen av utviklingstrekkene og være frempå.

De teknologiske trendene vil ha en stor påvirkning på vår verden hvor transformasjonen vil påvirke både vårt profesjonelle og personlige liv. Riktignok foreligger det barrierer og hindringer som vil senke prosessen ved den teknologiske transformasjonen.

Dette er for eksempel bekymringer om personvern av data og datasikkerhet, kombinert med den forsiktigheten og forbeholdenheten som mennesker naturlig innehar når noe er i forandring. Likevel tror vi at konkurrerende mål for åpenhet og konfidensialitet vil være avgjørende, og vi vil se riktig beskyttelse av data og regulatoriske restriksjoner som blir benyttet for å bruke, lagre og overføre passende data for å møte de allmenne ønsker om åpenhet og ansvarlighet.

Samtidig vil det fremtidige digitale miljøet avansere og vi forventer:

  • En betydelig forbedring av teknologiutførelsen som fører til større tilfredshet og høyere verdi
  • Utbredt tilgang gjennom mobile teknologier som tilbyr potensielt allestedsnærværende tilkobling
  • Lagringskapasitet som vil opphøre og det vil bli ubegrenset lagringsplass for enorme datasett som brukes i den digitale verden
  • Maskiner som er smartere

Det er foreligger fortsatt en debatt om hvor fort disse endringene vil utvikle seg og hvor fort de vil påvirke den skatte- og forretningsjuridiske rådgivningen, men det er ingen tvil om at markedet er i endring.

Our Digital Future

Last ned her

Morgendagens skatte- og forretningsjuridiske verden

Den teknologiske utviklingen har flere virkninger

Teknologi vil påvirke hvordan skattemyndighetene og andre regulatoriske instanser gjennomfører sine mål og handler på en ansvarlig måte. Myndighetene krever allerede at data av stort volum må leveres inn, og strukturen og formatet dataen skal opprettholdes og leveres på er allerede definert. Eksempler på dette er ferdigdefinerte skjemaer til utfylling og standardformater som SAF-T (Standard Audit File – Tax).

I noen land krever allerede de lokale skattemyndighetene fullt innsyn i hovedboken for inngående og utgående fakturaer og at en påfølgende balanse skal innleveres. Per nå inkluderer dette Brasil, Polen, Frankrike og Spania (hvor detaljer om inngående og utgående fakturaer må leveres inn innen fire dager etter at fakturaer en mottatt/sendt).

Innen fem år tror Deloitte at de fleste skattemyndigheter verden over vil kreve mer utfylte datasett til innlevering eller at datasettet er tilgjengelig i sanntid (eller tilnærmet sanntid).

I virkeligheten vil myndighetene gå forbi dette. Istedenfor å kreve at data blir innlevert, deretter behandle overføringen og lagringen av data av høyt volum, vil skattemyndighetene ha mandat til å lage algoritmer som utfører kontroller som gjennomgår data på tvers av datasett og deretter viser resultatet av kontrollene. Anstrengelse ved dataoverføringen vil bli spart, samtidig som selskaper må ha til enhver tid et digitalt arkiv som også må opprettholdes. Dette vil være tidsbesparende både for selskaper og myndighetene når myndighetene ønsker å foreta kontroller som for eksempel bokettersyn.

Disse dramatiske endringene vil påvirke dem som jobber med skatte- og forretningsjuridisk rådgiving – hvordan de jobber og hva de gjør. Forhold og roller i organisasjoner og med rådgivere vil bli annerledes – det forventes å gjøre mer arbeid tidligere i prosessen, ettersom transaksjoner bokføres eller interne kontroller settes i gang, og i senere steg i prosessen i områder ved tvister eller motstridende beslutninger.

Som en konsekvens vil kunnskapskravene og de evner som kreves være annerledes enn i dag. Vi forutser at en blanding av «automatisering og forsterkning» vil påvirke antall medarbeidere. Manuelle prosesser vil bli erstattet av automatiserte dataflyter og påvirkes av robotautomatisering. Samtidig vil rådgivernes rolle bli forsterket av teknologi bestående av kunstig intelligens.

Deloitte tror at fokuset vil bli på etablerte prosesser og ressursmodeller for å få jobben gjort.

Prosesser knyttet til skatt vil bli dekomponert til individuelle oppgaver og allokert til nye ansatte som ikke nødvendigvis er skatterådgivere. Evolusjonen i delingsøkonomien vil åpne opp for talentnettverk, folkefinansiering og den såkalte «gig»-økonomien for skatte- og forretningsjuridiske markedspraksisen.

I tillegg vil kravene til hvilke ferdighetene som er nødvendig endres. På den siden vil teknologiske ferdigheter spille en stor rolle, men på den andre siden må rådgivere både kunne kombinere teknologiske og menneskelige ferdigheter som: empati, kreativitet, følelser og moral.

Morgendagens skatte- og forretningsjuridiske rådgivere

Disse utviklingene utgjør et betydelig spørsmål: hva vil arbeidet være og volumet av dette utgjøre for arbeidstakerne.

Når påvirkningen av automatisering og forsterkning øker, hva vil morgendagens arbeidstakere gjøre for å erstatte tiden som er brukt på dagens prosesser? Til syvende og sist, hva vil bli den riktige balansen mellom menneske og maskin?

Samtidig som de digitale transformasjonene vil kreve store endringer og utgjøre betydelige utfordringer, tror vi fremtiden også vil bestå av flere muligheter. Det er tydelig at myndighetene vil omfavne de teknologiske endringene og bruke det til å få tilgang til globale datasett og på denne måten skape åpenhet for skatt.

Dette vil føre til økende krav for den skatte- og forretningsjuridiske rådgivningen på grunn av økt kompleksitet, raske endringer og løftet risiko. Ved å omfavne de nye teknologiene for håndtering og analyse av data, vil det likevel for skatte- og forretningsjuridiske rådgivere være mulig å forbedre prosessene knyttet til overholdelse, utdype skatte- og forretningsjuridiske analysen, og tilby en bedre forståelse og verdi til organisasjonene.

Når utviklingen ses over 5 år, tror vi at det vil bli mer jobb å både håndtere endringer og konsekvensene disse medfører:

Større presisjon fra de nye teknologiene både tilbys og kreves av de skatte- og forretningsjuridiske prosessene. Og retningen av arbeidet vil bli annerledes. Den digitale transformasjonen vil redusere tiden som brukes på bearbeidelse, forbedre analytiske muligheter og skape betydelige nye muligheter for selskapers måte å håndtere skatte- og forretningsjuridiske krav på.

Det er vanskelig å forutse hvordan den digitale fremtiden for skatte- og forretningsjuridisk rådgivning vil se ut, men det er flere klare karakteristikker. Som et samfunn og rådgivere:

  1.  Vi vil være datadrevet som fører til en mer holistisk tilnærming på selskapsnivå. Vi vil håndtere dataen bedre. Vi vil utnytte dataens kraft til å handle raskere, tilby mer innholdsrik innsikt og produsere verdi for de selskapene vi jobber med.
  2. Stordata vil føre til større granularitet, presisjon og nøyaktighet. Vi vil jobbe med integrerte datasett som inkludere alle aspektene av de underliggende transaksjonene – både de strukturere og ustrukturerte dataelementene. Dette vil tillate en beriket og detaljert analyse på transaksjonsnivå istedenfor å være avhengig av stikkprøver og estimering slik som vi har vært tvunget til å benytte tidligere.
  3. Økende brukt av algoritmer vil være måten vi benytter vår ekspertise, kunnskap og erfaring på. Vi vil også være nødt til å bruke erfaringer fra tidligere i prosessen ettersom sanntidsrapportering vil holde på og akselerer tiden fra dataen er levert.
  4. Roboter vil overta mye av belastingen. Robotautomatiserte teknologier vil utvikles, og blir lettere og billigere å anvende, og det vil resultere i et verktøy som er tillater rådgivere å strømlinjeforme prosessene. I tillegg vil robotene bli smartere, tilført AI, og på denne måte ha en større påvirkning.
  5. Brukeropplevelsen vil bli mer digital. Vi vil konsumere informasjon på en mer personlig måte gjennom video og andre virkelighetsstyrt media. For øyeblikket innebærer å jobbe i systemer som e-post interaktivt et tastatur. I fremtiden kan vi forvente en større bruk av naturlig språkprosesser, snakke til virtuelle agenter og etablere forbindelser gjennom nettbaserte forum.  

Oppsummering

Deloitte tror at skatte- og forretningsjuridiske rådgivere vil fortsette å bli utsatt for de raske endringene og risiko etterhvert som vi fortsetter inn i den digitale fremtiden. Det er vanskelig å være sikker på hva fremtiden vil bringe, men vi tror at du per i dag kan merke de digitale trendene, forutse hvilken påvirkning disse vil ha og sette planer deretter.

Med det sagt, vet vi at på et femårs perspektiv vil vi jobbe med teknologi som ikke har blitt utviklet enda. Dette betyr at vi må fortsette å overvåke utviklinger og være raske – for å utforske og tiltre ny teknologi.

Med det i betraktningen, kan det være verdt å ha Abraham Lincoln’s råd i bakhodet: ‘Den beste måte å forutse fremtiden din på er å lage den.’

We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.

Bill Gates, Microsoft

Var denne siden nyttig?