Artikkel

Er din virksomhet rigget for de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven?

Stortinget har nylig vedtatt endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven som vil tre i kraft 1. januar 2020. Deloitte hjelper deg og din virksomhet med å være rigget for de nye kravene.

Vil bli dyrt for arbeidsgiver å trå feil

Endringene innebærer at arbeidsgivere må sørge for at innkomne varsler blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid, samt påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides nå til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, eksempelvis elever, vernepliktige, pasienter og lærlinger.

Videre stilles det krav til at arbeidsgivers varslingsrutiner inneholder en beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling av et innkommet varsel. Terskelen for å ilegge erstatningsansvar senkes med de nye reglene, slik at konsekvensen ved å trå feil overfor varsleren blir dyrere for arbeidsgiver.

Endringene i arbeidsmiljøloven medfører at de aller fleste virksomheter er nødt til å oppdatere sine interne varslingsrutiner før årsskiftet. Er din virksomhet rigget for de nye kravene som stilles?
 

Deloittes tverrfaglighet møter kunders behov

I Deloitte tror vi på å skreddersy leveranser til våre kunder. For å best kunne møte våre kunders behov, har Deloitte en tverrfaglig enhet knyttet til håndtering av varsling og granskning med spesialistkompetanse fra relevante fagområder på tvers av Deloitte Advokatfirma AS og Deloitte AS. Deloitte jobber med rådgivning og revisjon av varslingsrutiner for å sikre etterlevelse av de nye reglene og at varslinger blir håndtert på best mulig måte tilpasset den enkelte virksomhet. Videre tilbyr Deloitte varslingstjeneste til våre kunder, hvor både ansatte og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom en digital plattform.

Trenger dere hjelp eller lurer på noe omkring varsling, ta kontakt så hjelper vi dere gjerne!  

 
Var denne siden nyttig?