Artikkel

Forbi risiko og etterlevelse: En ny hverdag for internjuristene

Going Beyond Risk and Compliance: Legal Functions Embracing Digital

Deloitte Legal Management Consulting har jobbet tett med interne juridiske avdelinger i en rekke prosesser hvor slike avdelinger har endret sine arbeidsmåter og strategi. En viktig erfaring vi har høstet fra dette arbeidet er at fremtidsrettede internjurister bør ha en gjennomtenkt plan for å tilpasse seg virksomhetens overordnede strategi. Vi ser stadig oftere at en nøkkelfaktor i den forbindelse har vært å ta i bruk ny teknologi for å bli mer effektive, redusere kostnader og frigjøre tid for internjuristene slik at de kan jobbe tettere med organisasjonen.  

Deloitte har i samarbeid med Oxford Economics intervjuet 300 ledere i interne juridiske avdelinger i større europeiske selskaper. Resultatet av undersøkelsen er rapporten «Going beyond risk and compliance: Legal functions embracing digital». Et hovedfunn i undersøkelsen er at internjuristene allerede så smått har begynt å ta i bruk ny teknologi i arbeidshverdagen. Imidlertid gjenstår det fremdeles mye før man er helt i mål.

Internjuristene må klare å omstille seg for å henge med

I Deloitte ser vi noen globale hovedtrender som driver endringene i hvordan juridiske tjenester kan leveres.  

  • Globalisering og endringer i miljøet internjurister opererer i skaper nye utfordringer som internjuristene må være forberedt på å håndtere.
  • Teknologiske fremskritt gjør at arbeidstyngden for internjuristene endres gjennom automatisering, analyse og kunstig intelligens (AI).
  • Samtidig endrer teknologien forretningsmodeller, noe som krever nye juridiske løsninger på komplekse forretningsutfordringer.
  • Alt skjer med et bakteppe av stadig økende press på å kutte kostnader

Også internt i organisasjonen opplever juridisk avdeling økte forventninger til å gjøre mer med samme eller færre ressurser, til å påta seg nytt ansvar og til å bistå organisasjonen som forretningspartner. Når den juridiske avdelingen i økende grad jobber med å levere integrerte tjenester, så må internjuristene også finne ut hvilke prosesser som kan defineres bedre, hvilken teknologi som skal velges og implementeres, og til slutt hvordan man skal vise frem verdien som skapes av den juridiske avdelingen til fordel for resten av organisasjonen. 

Vil åpne for helt nye muligheter

På bakgrunn av funnene i undersøkelsen er det all grunn til å tro at teknologiske fremskritt og digital endring vil muliggjøre nye arbeidsformer og åpne for betydelige muligheter for juridiske avdelinger. Dette krever imidlertid at internjuristene er forberedt på å endre sin arbeidsmetodikk til å omfatte mer enn tradisjonell risiko og etterlevelse, og spesielt at de er åpne for å ta i bruk ny teknologi.

 
 
 

Last ned hele rapporten

Going Beyond Risk and Compliance: Legal Functions Embracing Digital

 

Last ned
Var denne siden nyttig?