Artikkel

Kan arbeidsgiver pålegge bruk av smittestopp-appen?

Deloitte Advokatfirma

Myndighetene har lansert en rekke tiltak for å begrense koronasmitte blant befolkningen. Et av de siste tiltakene er en smittestopp-app som ble lansert onsdag 15. april og som skal gi Folkehelseinstituttet (FHI) anonyme data om bevegelsesmønsteret i samfunnet. Spørsmålet som raskt melder seg er om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å laste ned appen, eller laste den ned for arbeidstakeren på dens mobiltelefon?

Formålet med appen er blant annet at FHI skal kunne følge med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på tiltak og restriksjoner. Appen skal også sørge for at man får melding (SMS) dersom man har vært i nærkontakt med noen som senere er bekreftet smittet.

Det er frivillig å laste ned appen og alle data vil bli slettet i løpet av 30 dager, men statsministeren oppfordrer til at vi laster ned og bruker appen. Sterke ønsker om bruk av appen kan også komme fra andre hold, som venner, familie, kollegaer og arbeidsgiver. 

Er smittestopp-appen et kontrolltiltak på arbeidsplassen?

Enhver arbeidsgiver har rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger. Retten til å implementere tiltak som hindrer uønskede og ulovlige handlinger ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, men begrenses i at ønsket tiltak må være saklig begrunnet i virksomheten.

Smittestopp-appen er et tiltak initiert fra norske myndigheter og ikke den enkelte arbeidsgiver. Smittestopp-appen kan derfor ikke sies å være et kontrolltiltak i arbeidsmiljølovens forstand.

«Arbeidsgivers styringsrett»

Arbeidsgivers styringsrett er blant annet arbeidsgivers rett til å lede, fordele, organisere og kontrollere arbeidet. I arbeidsgivers styringsrett ligger også retten til å ansette og si opp arbeidstakere.

Kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett til å pålegge de ansatte å laste ned og bruke smittestopp-appen? Eller instruere sin it-leder til å laste ned appen på sine medarbeideres telefon? En app det i utgangspunktet er frivillig å laste ned.

Det kan være mange gode grunner til at en arbeidsgiver ønsker at deres ansatte laster ned og bruker appen. Det kan påvirke helseforholdene på arbeidsplassen, virksomheten kan vise til at de er aktive deltakere i samfunnets dugnad og en raskere tilbakevending til normalsituasjon vil også bidra til at virksomheten raskere får «hjulene til å rulle» igjen. Vi kan ikke se at dette er nok til at en arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kan pålegge sine ansatte å laste ned appen, eller sørge for at appen blir lastet ned på de ansattes telefon - selv om dette skulle være arbeidsgivers verktøy. En arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett dersom den er saklig begrunnet i driften av virksomheten, og sett i lys av type virksomhet og hva som ønskes oppnådd. Arbeidsgiver må med andre ord ha en saklig grunn som relateres til virksomheten og de grep arbeidsgiver ønsker å ta må ikke stride med lov eller avtal (eksempelvis arbeidsavtale). En sterk oppfordring må imidlertid være akseptabelt.

«Utvidet styringsrett»

Det kan tenkes at arbeidsgiver i noen tilfeller kan ha en utvidet styringsrett dersom virksomheten har et særskilt behov for å planlegge forsvarlig bemanning, og kartlegge smitte i egen virksomhet. Eksempelvis innenfor helsetjenesten eller andre yrker hvor arbeidstakers yrke medfører utstrakt kontakt med andre mennesker i risikogrupper. Vi heller fortsatt mot at arbeidsgiver gjennom sin styringsrett ikke kan pålegge de ansatte å bruke smittestopp-appen. En annen diskusjon er om smittestopp – appen i slike tilfeller vil være et egnet tiltak.

Kan arbeidsgiver nekte arbeidstakeren å laste ned og bruke smittestopp-appen?

Enklere er det nok for arbeidsgiver å nekte sine ansatte å laste ned smittestopp – appen, og først og fremst der mobiltelefonen er arbeidsgivers verktøy. Et forbud fra arbeidsgiver kan være begrunnet i hensynet til eksempelvis informasjonssikkerhet.

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?