Perspektiv

Klage- og søksmålsfrister er ikke avbrutt

Domstolene i Norge reduserte fredag 13. mars aktiviteten betraktelig. Det er kun et fåtalls saker/rettsmøter som skal avholdes. Sivile saker som er berammet i 16.-27. mars vil som utgangspunkt bli utsatt. Noen domstoler søker imidlertid å finne løsninger for å gjennomføre rettsmøter som fjernmøte, eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Endringer skjer raskt. Den beste måten å holde seg oppdatert er å gå inn på domstol.no.

Det som er viktig å være klar over er at det ikke er fattet noen beslutninger om å endre på klage- og søksmålsfrister. Klage- og søksmåls- / ankefristene løper som normalt. Det betyr at klage, stevning eller anke må tas ut innen fristens utløp. Dersom fristen oversittes vil man som utgangspunkt miste rettigheter, selv om man er pålagt hjemmekontor, er i karantene eller i isolasjon på grunn av coronavirus..

Tilsvarende gjelder for foreldelsesfrister.

Smittevernreglene kan i noen tilfeller medføre at det er vanskeligere å forberede en klage eller stevning. I de aller fleste tilfeller vil det likevel være mulig å fylle særlovgivningens krav til klager eller tvistelovens krav til stevning, mv. Om det skulle være utfordringer med henblikk på innhenting av bevis mv. vil det ikke være noe i veien for å supplere dette på et senere tidspunkt.

Også frist for tilsvar og anketilsvar vil løpe som normalt.

Innsending av stevning, anke, tilsvar og anketilsvar kan skje på vanlig måte gjennom Aktørportalen.

Dersom du har behov for bistand med å få sendt inn en klage, stevning / anke eller tilsvar innen utløpet av de lovpålagte fristene vil vi kunne bistå. Ta kontakt så hjelper vi deg.
 

Var denne siden nyttig?