Artikkel

Konsekvenser hvis Storbritannia forlater EU uten avtale

Den siste tiden har det stormet rundt Storbritannias nye statsminister Boris Jonhson og den britiske regjeringens arbeid med å iverksette Brexit. I denne artikkelen vil vi ta for oss potensielle konsekvenser hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale («no deal»).

I nyhetsartikler de siste par ukene har innenriksministeren i UK uttalt at de vil ha slutt på fri bevegelighet inn til UK fra dag en hvis det blir en hard Brexit 31. oktober 2019. Ved Storbritannias uttreden fra EU vil EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet opphøre, og britiske borgere vil ikke lenger være omfattet av utlendingslovens regler om rett til opphold for EØS borgere.

Hva betyr oppdateringen?

Det er fortsatt uklart om kommentaren fra innenriksministeren representerer en endring i den underliggende regjeringspolitikken; vi gjør oppmerksom på at ingen offisielle juridiske endringer er kunngjort. 

Bakgrunn

Utlendinger som har utøvd retten til fri bevegelighet før Brexit

Det er fremforhandlet en avtale mellom EØS/EFTA- statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter for EØS/EFTA-borgere og britiske borgere som har utøvd retten til fri bevegelighet i henholdsvis Storbritannia og en EØS/EFTA-stat før Storbritannias uttreden fra EU.

Departementet har foreslått en forskriftshjemmel som gir regjeringen mulighet til å fastsette bestemmelser om fortsatt opphold i Norge for britiske borgere som bor i Norge på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU. Regjeringen tar sikte på å sikre rett til fortsatt opphold for britiske borgere og deres familiemedlemmer med utgangspunkt i det som ville ha fulgt av den fremforhandlede avtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia.

Regjeringen vil sikre at britiske borgere og deres familiemedlemmer som har flyttet til Norge innen 31. oktober 2019, gis rett til å fremme søknad om opphold fra Norge, og gis rett til å bo og arbeide i Norge på samme vilkår inntil søknaden er avgjort.

Utlendinger som ønsker å utøve retten til fri bevegelighet etter Brexit

Britiske borgere som kommer til Norge etter at Storbritannia har trådt ut av EU, vil omfattes av utlendingsloven alminnelige regler. Norske borgere som ankommer Storbritannia etter samme dato, må forholde seg til britiske immigrasjonsregler.

Deloitte sitt syn på saken

Mens vi venter på ytterligere nyheter, kan det være lurt å forberede seg på eventuelle endringer i rettsstilling på kort varsel. Skulle det kreves arbeidstillatelse for forretningsreiser mellom Storbritannia og EU (dvs. i begge retninger) fra 1. november 2019, bør selskaper nå prioritere å foreta en vurdering over hvilke arbeidstakere som vil komme til å forflytte seg for arbeid mellom UK og EU umiddelbart etter 31. oktober.

Utenom dette, bør selskap starte med å innhente opplysninger om arbeidstakeres roller, lønn og tidspunkt for utenlandsoppdrag/flytting, siden dette vil være faktorer som potensielt vil kunne påvirke muligheter for å få innvilget en oppholdstillatelse i tide for planlagte oppdrag. Dersom arbeidstakere allerede nå planlegger flytting til Norge i nær fremtid, bør arbeidsgivere vurdere om det er mulig å fremskyve oppstartdato til før 31. oktober 2019 for å gjøre det mulig for disse å flytte til Norge under reglene om fri bevegelighet for EU borgere, som fortsatt er tilgjengelig.

Praktiske råd til britiske borgere som allerede er i Norge:
  • Registrer deg i folkeregisteret, og/eller gjennom EU/EØS registreringsordningen
  • Sjekk gyldigheten på ditt pass
  • Bytt ut ditt britiske førerkort med norsk førerkort (du vil måtte gå gjennom normal kjøreopplæring hvis du ikke gjør dette)
  • Søk om anerkjennelse av eventuelle profesjonelle kvalifikasjoner
Var denne siden nyttig?