brexit-konsekvenser

Perspektiv

Konsekvenser også for norsk næringsliv nå som Storbritannia forlater EU

I Deloitte UKs siste CFO-undersøkelse kom det frem at 53% av britiske bedrifter ikke har lagt alternative planer ved en exit fra EU.

Også mange bedrifter i Norge kan bli direkte berørt.

– EU må håndtere enda en ny krise nå som et så viktig medlemsland som England velger å gå ut. Det fører til forsinkelser i det øvrige reformarbeidet i EU, forteller David Rogers, som sitter i Deloitte UKs myndighetskontakt-team.  

–  Nå som britene forlater EU, må vi forvente at det tar flere år før de får en ny avtale på plass, sier Gro Fordal Helvik, partner og advokat i Deloitte Norge.

Kan skape uro

Det kan skape uro, også i det norske næringslivet. Norge har en tett økonomisk relasjon til Storbritannia, som Norges tredje største handelspartner. Eksporten til Storbritannia utgjør 9 prosent av samlet vareeksport utenom olje.

– Det er lettere å melde seg inn i EU, enn å melde seg ut. Konsekvensene er at dette sammenvevde regelverket vil spille negativt ut for briter som jobber i Norge og nordmenn som jobber i England, sier Helvik.

Med "Brexit" kommer nye behov

Fri flyt av mennesker er en viktig del av EU-avtalen. I kjølvannet av en eventuell «Brexit» oppstår problemstillinger rundt bevegelse av arbeidskraft mellom de to landene, og det kan bli langt mer komplisert og tidkrevende å få arbeidstillatelser i begge land. Trygdemedlemskap og plikten til å betale arbeidsgiveravgift bestemmes av EU-forordningen i dag, men med «Brexit» blir det behov for nye rutiner og oppdaterte avtaler mellom landene.

Det kan derfor være lurt å ha tenkt gjennom mulige konsekvenser dersom din virksomhet har stor aktivitet i Storbritannia, britiske ansatte i Norge eller norske ansatte i Storbritannia, eller av andre grunner kan bli berørt. Eventuelle overgangsregler kan påvirke både rettigheter til ansatte og arbeidsgivers håndtering av ansettelsesforholdet.

2 ting du kan gjøre nå
  • Dersom du er interessert i å finne ut mer om hva konsekvensene av en "Brexit" kan bli så har Deloitte UK en samleside for påvirkningen den kan ha på en rekke omåder her.
  • Ønsker du å diskutere ulike problemstillinger med oss kan du kontakte Gro Forsdal Helvik.
Var denne siden nyttig?