Kostnad ved nedbemanning illustrasjon

Artikkel

Hva koster det å nedbemanne?

International Dismissal Survey 2018

For fjerde år på rad har Deloitte sammenliknet kostnadene ved en oppsigelse - i år i hele 45 land. Rapporten viser store variasjoner i oppsigelseslovgivninger og oppsigelseskostnader landene mellom.

Dette komplekse området er en utfordring for både multinasjonale og nasjonale selskaper. Kostnadene kan dobles eller tredobles dersom oppsigelse gjennomføres uten saklig grunn. Innsikten fra denne undersøkelsen kan støtte deg som arbeidsgiver med å unngå dyre fallgruver.

Les Dismissal Survey 2018 her

Rapporten tar utgangspunkt i oppsigelser fra arbeidsgiver og bruker tre eksempler som viser at alder og ansiennitet påvirker kostnadsbildet i de fleste land. Rapporten undersøker også forskjellen i kostnader mellom oppsigelser med og uten saklig grunn.

– Der bedriften ikke har saklig grunn, eller har slurvet med prosesser og formalia, kan ofte kostnaden dobles eller tredobles som følge av erstatningskrav for økonomisk og ikke-økonomisk tap. I Norge øker totale oppsigelseskostnader kraftig som følge av dette, sier partner og advokat i Deloitte advokatfirma, Gro Forsdal Helvik.

Norge rundt gjennomsnittet

Selv om stillingsvernet står sterkt i norsk rett, havner ikke Norge blant landene hvor en oppsigelse koster mest. De fleste land har tilsvarende krav knyttet til saklighet som de vi har i Norge. Bedriftens økonomiske situasjon er et eksempel på saklig grunn for oppsigelse.

– Når det er saklig grunn for oppsigelsen og arbeidsgiver har forholdt seg ryddig i prosessen overfor den ansatte, er kostnadene forholdsvis forutsigbare i Norge, sier Helvik.

Funn fra årets undersøkelse

  • Det koster mest å gjennomføre nedbemanninger i Italia, Sverige og Belgia
  • Storbritannia har lavest kostnader dersom det gjennomføres oppsigelser uten saklig grunn
  • Norge ligger rundt gjennomsnittet både når det gjelder med og uten saklig grunn
  • Norge er det eneste landet i Norden hvor domstolen kan gjeninnsette arbeidstaker

Les årets rapport: Dismissal Survey 2018 
Les fjorårets rapport: Store variasjoner i oppsigelseskostnadene
Se også: Dismissal Calculator 

Var denne siden nyttig?