Artikkel

Styring av juridiske enheter over landegrenser

Legal Entity Management: Beyond Compliance

Med globale omgivelser som preges av lovendringer og stadig større vekt på granskning og åpenhet på tvers av jurisdiksjoner, blir styring av juridiske enheter (legal entity management) stadig mer aktuelt.

 

Omgivelser i rask endring krever handling

På bakgrunn av dette er det mange selskaper med virksomhet på tvers av landegrensene som strever med styring av juridiske enheter og etterlevelse knyttet til dette.

Etterlevelse påvirker også hvordan den juridiske funksjonen forholder seg til endringer. Mange globale selskaper tar nå i bruk ny kompetanse og teknologi og nye operasjonsmodeller for å oppfylle de kravene som stilles.

 

Skaper innsikt

Bedre etterlevelse er en fordel både for organisasjonen og for de som jobber der. Ofte innebærer styring av juridiske enheter, eller «legal entity management,» en revurdering av hvordan den juridiske funksjonen gjør bruk av medarbeidere, teknologi og data.

De som tar utfordringen opparbeider seg verdifull kunnskap og bedre kontroll over og innsikt i konsernets struktur.

 

God styring av juridiske enheter

Med globale omgivelser som preges av lovendringer og stadig større vekt på granskning og åpenhet på tvers av jurisdiksjoner, både hos myndigheter, interessegrupper og investorer, blir styring av juridiske enheter stadig mer aktuelt. På bakgrunn av dette er det mange flernasjonale selskaper som strever med å følge med på endringer i hele den globale organisasjonen og sikre en mest mulig effektiv etterlevelse.

Som følge av økt risiko knyttet til omdømme og myndighetskrav, er styring av juridiske enheter og etterlevelse forbundet med dette blitt et stadig viktigere satsingsområde. Temaet har rykket oppover på styrets dagsorden. I dag jobber multinasjonale konserner proaktivt med styring av sine juridiske enhetsstrukturer. Det som tidligere ble ansett som vanlig administrativt arbeid, er nå gjenstand for et kulturelt skift i mange organisasjoner.

De tar i bruk ny kompetanse, teknologi og operasjonsmodeller for å styre sine forpliktelser knyttet til enhetsstruktur, for å tilfredsstille skattemyndigheter i flere jurisdiksjoner og oppfylle forventninger til åpenhet i global målestokk.

 

Utvidelsen av styremedlemmers personlige ansvar

Tidligere har ulike pressmidler fra myndighetene tvunget organisasjoner i USA til å få orden på selskapsstrukturene sine. I de senere årene har også Storbritannia tatt dette mer på alvor, med lover som gir økt personlig ansvar for ledere (for eksempel "Senior Managers’ Regime in the financial services industry" og "Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies," som også inkluderer store datterselskaper).

Utvidelsen av styremedlemmenes personlige ansvar ved manglende etterlevelse har også spredt seg til andre land. I Belgia er man for eksempel gjenstand for individuelle sanksjoner ved manglende rapportering av reelt eierskap (ultimate beneficial ownership). Samtidig som tempoet i globaliseringen øker, blir utenlandske direkteinvesteringer i nye markeder fulgt av mer kompliserte strutukturer for eierstyring og selskapsledelse, og økte rapporteringskrav.

 

Kan forenkle enhetsstruktur og gi kostnadsreduksjon

Men det er også noen gode nyheter. Multinasjonale selskaper som tar tak i utfordringen med etterlevelse opparbeider seg verdifull kunnskap, bedre kontroll og økt innsikt i konsernets struktur. Mulige fordeler omfatter også muligheten til å forenkle den juridiske enhetsstrukturen, noe som kan gi en generell kostnadsreduksjon, gjøre selskaper mer forberedt på transaksjoner eller fisjoner, og legge til rette for en strategi for tilbakeføring av midler.

Styring av juridiske enheter utgjør ofte del av en bredere analyse av organisasjonens juridiske operasjonsmodell, og involverer en revurdering av hvordan den juridiske funksjonen gjør bruk av medarbeidere, prosesser, teknologi og data. Har man effektiv kontroll på den juridiske enhetsstrukturen gir det et godt utgangspunkt for effektiv styring av juridiske enheter. Gjennom å utvikle prosesser og ta i bruk ny teknologi kan interne ressurser konsentrere seg om strategiske spørsmål, samtidig som man sparer tid og reduserer risiko og kostnader. Bedre etterlevelse er en fordel for både organisasjonen og for de som jobber der.

Les mer ved å laste ned rapporten her.

Les Legal Management Entity-rapporten

Last ned
Var denne siden nyttig?