Artikkel

Dom i sak vedrørende trygdeavgift for arbeidstakere med arbeidsopphold i Malaysia er anket til Høyesterett

Dette betyr at bedrifter som har betalt enorme summer i frivillig trygdeavgift for ansatte i Malaysia fremdeles må smøre seg med tålmodighet før eventuelle krav om refusjon av høye avgifter kan sendes til norske myndigheter.

Lagmannsretten avsa den 4. januar 2019 dom i sak vedrørende hvorvidt det skal ilegges høy eller lav trygdeavgift på arbeidsinntekt ved arbeidsopphold i Malaysia. Deloitte Advokatfirma (som har ført saken på vegne av den skattepliktige) fikk medhold i at NAVs ileggelse av høy trygdeavgift er feil for arbeidsperioder i Malaysia i de tilfellene der ett-års regelen er brukt for unngåelse av dobbeltbeskatning i Norge. Lagmannsrettens dom er nylig anket inn for Høyesterett og saken er dermed ikke rettskraftig avgjort. Det skal først avgjøres av Høyesteretts ankeutvalg om anken slipper inn til behandling.

Mer informasjon om sakens bakgrunn kan leses her.

Saken kan få stor betydning for størrelsen på trygdeavgiften for arbeidstakere på arbeidsopphold i Malaysia som er frivillige medlemmer i folketrygden. Dersom Lagmannsrettens konklusjon blir stående kan det være grunnlag for å kreve tilbakebetaling fra NAV av for mye innbetalt trygdeavgift, dersom det er betalt høye avgifter.

Har din virksomhet betalt høye avgifter og er det mulig å kreve tilbake for mye betalte avgifter? Våre trygde- og skatteeksperter bistår med dette. Nærmere informasjon kommer når utfallet av ankeutvalgets behandling er klart.

Var denne siden nyttig?