Nye bestemmelser om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven

Artikkel

Nye bestemmelser om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven

Overgangsperioden er over fra og med 1. januar 2017

Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven for regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold trådte i kraft den 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år for konkurranseklausuler som var inngått før ikrafttredelse. De nye reglene innebærer en innstramming i forhold til hva som tidligere kunne avtales av konkurransebegrensninger med en arbeidstaker. Tidligere kunne arbeidsgiver for eksempel lovlig avtale konkurranseforbud i opptil ett år uten å betale kompensasjon til arbeidstaker. Etter de nye reglene har arbeidstaker som utgangspunkt krav på kompensasjon i perioden konkurranseforbudet gjelder.

Fra og med 1. januar 2017 er overgangsperioden over, og alle konkurranseklausuler vil nå være regulert av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette vil også gjelde for konkurranseklausuler etter gammelt regelverk som er gjort gjeldende enten før regelendringen trådte i kraft, eller i løpet av overgangsperioden.

Vi anbefaler at arbeidsgiver foretar en gjennomgang av sine arbeidskontrakter og gjør en grundig vurdering av behovet for konkurranseklausuler og utformingen av disse slik at man ikke pådrar seg unødvendige kostnader for arbeidstakere med konkurranseklausul, og at man også foretar vurderinger av behov for eventuelle kundeklausuler.

For mer informasjon om de nye bestemmelsene som regulerer konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, kan vi anbefale vår tidligere artikkel om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

Skulle det være behov for bistand i denne forbindelse, eventuelt spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Var denne siden nyttig?