Artikkel

Innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep i Sverige

Deloitte Advokatfirma

Den 23. juni 2020 foreslo den svenske regjeringen innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep i svensk skattelov. Forslaget ventes å få virkning fra 1. januar 2021, og vil ha vidtrekkende konsekvenser for virksomheter som har ansatte utleid til svenske kunder og konsernselskaper.

Historisk har utleie av ansatte til svenske kunder og konsernselskaper vært enkelt å håndtere. Forutsatt mindre enn 183 dagers arbeid i Sverige, har det normalt verken foreligget lønnsrapporteringsplikt, trekkplikt (preliminärskatteavdragsplikt) eller personlig skatteplikt for de ansatte. Blir forslaget vedtatt som det foreligger, er utgangspunktet imidlertid at virksomheten må lønnsrapportere månedlig, tilsvarende a-meldingen, og trekke og innbetale «preliminärskatt». De ansatte vil måtte levere skattemelding.

Den svenske regjeringens forslag inneholder et interessant unntak fra forpliktelsene hvor sammenhengende arbeidsperiode i Sverige er kortere enn 15 dager, og hvor samlet antall arbeidsdager i Sverige samtidig er under 45 per kalenderår. Mens unntaket i tidligere forslag har forutsatt konsernforhold, er denne forutsetningen nå fjernet. Om unntaket står seg, vil det kunne bety en betydelig lettelse i håndteringen av forretningsreisende.
 

Hva du kan gjøre for å forberede deg

Forslaget om innføring av et økonomisk arbeidsgiverbegrep føyer seg inn i en internasjonal trend, og det er etter hva vi kjenner til sannsynlig at forslaget i hovedtrekk blir vedtatt. Virksomheter som har ansatte utleid (eller tilsvarende) til Sverige bør forberede seg på at forslaget vedtas.

Noen hensiktsmessige grep kan være:

 • Skaffe oversikt over gjeldende og ventede engasjementer i Sverige, herunder behovet for fysisk tilstedeværelse
 • Vurdere oppdragstype- og art, og hvilke typer arrangementer som er mest hensiktsmessig fremover
 • Sørge for at nødvendige registreringer, rutiner og prosesser er på plass innen reglene trer i kraft:
  • Registrering for arbeidsgiverformål i Sverige
  • Rutiner for håndtering av forskuddstrekk og «preliminärskatt»
  • Rutiner for unngåelse av dobbeltbeskatning av ansatte som arbeider i Sverige
 • Sørge for at beslutning om gunstig expertskatt eller SINK-beskatning er på plass 
 • Etablere system og rutiner for å holde oversikt over ansattes arbeidsdager i Sverige
 • Sørge for at nødvendige fritak fra svensk arbeidsgiveravgift er på plass


Vi har et tett samarbeid med vårt svenske team, og kan bistå norske virksomheter på ethvert trinn i prosessen.

Du kan også lese mer om forslaget her.

GoWork

Løpende oppdatert informasjon om mulighetene for å kunne arbeide i Sverige og andre land under den pågående koronapandemien.

Få full oversikt på GoWork-siden
Var denne siden nyttig?