Artikkel

Advokatens klare råd når oppsigelsen er et faktum

Slik kan arbeidsgiver redusere støynivå og kostnader.

I rapporten «International Dismissal Survey» sammenligner Deloitte kostnadene ved oppsigelse i 31 land. Rapporten tar utgangspunkt i oppsigelser fra arbeidsgiver og bruker tre eksempler som viser at alder og ansiennitet påvirker kostnadsbildet i de fleste land.

– Når det er saklig grunn for oppsigelsen og arbeidsgiver har forholdt seg ryddig i prosessen ovenfor den ansatte, er kostnadene forholdsvis forutsigbare i Norge, sier partner og advokat i Deloitte advokatfirma, Gro Forsdal Helvik.

Leder av Legal i Deloitte, partner og advokat Joakim Marstrander, karakteriserer resultatene for Norges del som oppsiktsvekkende og gledelige.

– Undersøkelsen tar ikke hensyn til forskjellen i levestandard og lønnskostnad, slik at tallene i dette perspektivet egentlig er enda bedre for Norge, sier han til Hegnar.no.

Marstranders klare råd til arbeidsgivere når oppsigelsen er et faktum, er å bruke pengene så tidlig som mulig i en nedbemanningsprosess. Ved å gi romslige sluttpakker kan man redusere konfliktnivå og kostnadsbilde.

Var denne siden nyttig?