power-of-with

Artikkel

Power of With

Hvordan kan internjurister møte fremtidens utfordringer?

Verden er i endring og blir stadig mer digital. Internasjonale regulatoriske krav blir mer komplekse. Internjuristens rolle som forretningspartner og strategisk rådgiver blir derfor viktigere og viktigere. Likevel jobber mange internjurister på samme måte som før. I tillegg forventes det at internjuristene arbeider mer effektivt med samme eller færre ressurser.

Krav om å være tilstede som strategisk rådgiver

En reaktiv modell der juridisk avdeling håndterer problemer etterhvert som de oppstår, erstattes av forventinger og krav om å være en tilstedeværende, strategisk rådgiver som jobber målrettet for å identifisere, administrere og redusere juridiske risiki før de materialiserer seg. 

En sentral del av denne transformasjonen vil være å utnytte fordelene ved ny teknologi for å maksimere effektivitet, redusere kostnader og frigjøre internjuristens tid til å jobbe tettere med kjernevirksomheten. Bruk av teknologi som cloud og blockchain, robotisering, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) er på full fart inn, også på det juridiske området. Potensialet er stort og spennende, men for mange virksomheter kan det være vanskelig å vite hvor de skal starte.

Nøkkelen ligger i å identifisere hvilke utfordringer internjuristen møter, og hvilke behov de er forventet å ivareta, og deretter se hvordan disse behovene kan dekkes ved hjelp av teknologi.

Deloitte Legal

Les mer om Deloitte Advokatfirma og siste innsikt.

Hold deg oppdatert

Bruk teknologi som strategisk faktor, men ikke som strategi alene

Virksomheten bør legge en strategi for hvordan organisasjon, prosesser og arbeidsmetodikk kan endres sammen med risikostyring og muligheter for effektivisering gjennom teknologi. Å forsøke å løse juridisk avdelings utfordringer kun gjennom teknologi er ikke en anbefalt strategi. Strategisk planlegging vil gi bedre grunnlag for langsiktig og bærekraftig endring fremfor en rask «plastereffekt»- tilnærming.   

Ofte kan enkle tekniske løsninger som er tilpasset et konkret behov være en bedre løsning enn store systemer med masse funksjonalitet som bare nesten passer. Mange juridiske avdelinger begynner med grunnleggende teknologi som forbedrer kjerneprosessene, f.eks. e-fakturering, kontraktshåndtering og saksbehandlingsverktøy. Derfra kan målrettede, digitale forbedringer av juridisk avdeling baseres på organisasjonens behov, struktur, utfordringer og muligheter.

Ved å frigjøre tid brukt på manuelle oppgaver, kan det fokuseres mer på nye krav og aktiviteter med høyere verdi. For eksempel kan det heller fokuseres på å yte dedikert juridisk rådgiving gjennom hele prosessen i komplekse saker, hvilket tilfører verdi og reduserer risiko.

Konsernjuridiske avdelinger må transformeres for å møte nye krav til moderne virksomheter. Oppgaven krever rådgivere som forstår en juridisk avdelings behov; som kan forutse utfordringer og bidra til å etablere praktiske løsninger, og som kan operere i grenselandet mellom organisasjonsutvikling, teknologi og juss. Deloitte Legal utnytter Deloittes omfattende ekspertise innen teknologi, prosessoptimalisering og tverrfaglig rådgivning for å utforske både tradisjonelle og nye juridiske behov på en ny måte. 

Med kunstig intelligens kan man for eksempel organisere og analysere stadig større mengder data. Med automatisering kan man oppnå større effektivitet. Deloitte Legal er i forkant og rådgir i tråd med de tekniske trendene gjennom kontinuerlig utvikling og oppdatering. Med et tverrfaglig Deloitte-team er vi i stand til å yte god bistand til våre kunder i juridiske avdelinger av ulik størrelse.

Hvordan frigjøre tid?

I et forretningsmiljø som preges av økende tempo og krav til effektivitet, kan ikke konsernjuridiske avdelinger lenger bruke tid på manuell håndtering av kontrakter og store kontraktsporteføljer.

Deloitte har utviklet dTrax, som er et selvlærende verktøy for kontraktshåndtering.

− dTrax er et revolusjonerende verktøy for kontraktsautomatisering og -håndtering utviklet av Deloitte. Nå ser vi fordelen av å være tilknyttet et globalt firma med høy grad av investeringsevne og vilje til nytenkning, sier Mari Wetlesen, leder for Deloitte Legal i Norden.

Var denne siden nyttig?