Artikkel

Regjeringen foreslår å forlenge midlertidige korona-regler

Deloitte Advokatfirma

Til tross for at situasjonen i arbeidsmarked har bedret seg siden nedstengningen i vår, er fortsatt tallet på arbeidsledige og permitterte høyt, som følge av Covid-19. Sammenholdt med den siste tidens oppblomstring av smittetall i Norge, har regjeringen foreslått å forlenge noen av de særskilte reglene som iverksatt under koronapandemien.

Forlengelsen omfatter i første omgang reglene for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, og innholdet som er foreslått er som følger:

Dagpenger

Regjeringen varslet tidligere i høst at den midlertidige forhøyede dagpengesatsen skulle reduseres til normalt nivå fra januar 2021. Som følge av dagens situasjon foreslår regjeringen å forlenge den forhøyede satsen ytterligere, til og med 31. mars 2021.

Sykepenger

Regjeringen har videre foreslått å forlenge reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte av Covid-19, ut mars 2021. Herunder videreføres regelen om at dersom man bryter nasjonale myndigheters reiseråd og pådrar seg karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan man nektes mottak av sykepenger. Regjeringen foreslår også å videreføre arbeidsgiverperioden for sykepenger på tre dager, for fravær som skyldes covid-19. Frilansere og selvstendig næringsdrivende gis videre rett til sykepenger fra den fjerde dagen frem til 31. mars 2021, for sykefravær som skyldes covid-19.

Omsorgspenger

Også de midlertidige reglene om omsorgspenger forlenges. I motsetning til dagpenger og sykepenger, forlenges reglene for omsorgspenger ut juni 2021. I tillegg har regjeringen foreslått at kvotene for omsorgspenger blir doblet også i 2021. I en normal situasjon, ville en familie hatt rett til 20 dager med omsorgspenger. Regjeringens videreføring innebærer at familier i 2021, vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger.

Et resultat av en økende smittetrend og usikkerhet

På regjeringens pressekonferanse tirsdag 3. november, uttalte arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) at «smittesituasjonen fremover vil kunne bety mer sykefravær ved både sykdom og karantene, samt at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage». Regjeringens forslag om forlengelse av de midlertidige reglene synes derfor å henge tett sammen med den økte smittetrenden, og tar samtidig høyde for usikkerhet knyttet til situasjonen fremover.

For den enkelte virksomhet, arbeidsgiver og arbeidstaker, er det viktig å være bevisst på at innholdet i de midlertidige reglene ikke endres, selv om de forlenges.

Deloittes advokater har solid kjennskap til både det normale og midlertidige regelverket, og bistår både små og store virksomheter med forståelse og etterlevelse av reglene. Ta gjerne kontakt ved behov for rådgivning vedrørende de stadige endringene i lovverket grunnet Covid-19.

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?