Artikkel

Revidert nasjonalbudsjett: Utvidelse av permitteringsordningen

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma er ikke overrasket av regjeringens forslag om å utvide lengden på permitteringsperioden og stiller seg positivt til forslaget i revidert nasjonalbudsjett.

Permitteringsinstituttet har vært et viktig verktøy for norsk arbeidsliv under Covid-19 pandemien. Kort fortalt innebærer permittering at arbeidsforholdet blir satt på «pause». Etter permitteringslønnsloven er maksimal periode for fritak av lønnsplikt (fritaksperioden) på 26 uker i en periode på 18 måneder, og tilsvarende er maksimal periode på dagpenger under permittering på 26 uker i en periode på 18 måneder. Dette er to ordninger som går hånd i hånd.

Forlengelse av perioden 

Regjeringen har tidligere i år vedtatt at permitterte arbeidstakere som nærmer seg maksgrensen på 26 uker, kan få en utvidet dagpengeperiode frem til 01.07.20. Nå foreslår regjeringen en ytterligere forlengelse av dagpengeperioden og fritaksperioden for arbeidsgiver ut oktober 2020. Dette betyr at makslengden på permitteringsperioden blir utvidet. Arbeidstakere som er permittert kan fremdeles få dagpenger under permittering frem til november 2020, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp. Ifølge regjeringen, er formålet bak denne utvidelsen å forhindre oppsigelser.

Deloitte Advokatfirma er ikke overrasket over at det nå kommer et forslag om å utvide permitteringsperioden, om noe så var dette forventet tidligere. Dette henger sammen med at den maksimale perioden på permittering har vært gjenstand for flere endringer opp igjennom historien. Som regel har permitteringsperioden blitt utvidet i tøffe økonomiske tider. Tidligere har permitteringsperioden vært oppe i 52 uker. Det kan også nevnes at det var ved lovendring fra 01.01.19 at maksimal permitteringsperiode gikk ned fra 49 uker til 26 uker.

Utvidelsen av permitteringsperioden er ikke uproblematisk. Kritikken går i hovedsak ut på at en økning av dagpengeordningen vil føre til lengre permitteringer og omvendt; en forkortning av dagpengeordningen vil føre til at permitterte ansatte vil komme tilbake i arbeid på et tidligere tidspunkt.

Riktig beslutning

I den situasjonen norsk arbeidsliv er i, er Deloitte Advokatfirma utelukkende positive til at permitteringsperioden utvides. Arbeidslivet har så smått åpnet opp igjen. Det er usikkert hvor lenge ringvirkningene av koronautbruddet vil vare. Det kan heller ikke utelukkes at det vil komme en ny smittebølge som vil medføre et nytt behov for permitteringer. En utvidelse av permitteringsperioden gir arbeidsgivere bedre tid til å vurdere behov for bemanning og videre drift av virksomheten som er essensielt i tiden fremover. Dette er et tiltak som kan forhindre nedbemanninger i samsvar med regjeringens intensjon.

 

Koronavirus: Alt du trenger å vite om permitteringer

Les mer her
Var denne siden nyttig?