Artikkel

Styring av juridisk risiko av økende betydning for juridiske direktører

Både selskaper, styrene deres og juridiske direktører (General Counsel) er gjenstand for stadig skiftende omgivelser, der de er utsatt for både økonomiske tap og redusert omdømme dersom juridisk risiko skulle oppstå. Dette har skapt forventninger til at interne juridiske avdelinger må gjøre mer for å identifisere, styre og dempe juridisk risiko i sine organisasjoner.

Sektoren for finansielle tjenester er gjenstand for stadig større interesse fra myndighetene, særlig når det gjelder hvordan juridiske funksjoner passer inn i et bredere rammeverk for risiko i organisasjonen. Disse faktorene skaper sammen et press på organisasjonene om å bli mer effektive i å identifisere og styre overlappinger og forskjeller mellom juridisk avdeling og forretningsvirksomheten for øvrig (inkludert andre funksjoner).

 

Mer eksplisitt vurdering av juridisk risiko

Flere juridiske direktører revurderer derfor nå sine organisasjonsmodeller, noe vi drøfter i artikkelen “Optimizing your organization’s in-house legal operating model.” Interne juridiske avdelinger gjør også større bruk av teknologi, både systemer for selskapet som helhet og systemer som er mer knyttet til juridiske funksjoner, noe vi har sett nærmere på i artikkelen “What’s Your Problem? Legal Technology.” Det er ikke bare den juridiske funksjonen som endrer seg, men også hvordan den bidrar til organisasjonens risikostyring, der den spiller en større og mer proaktiv rolle enn det som har vært tilfelle før. Dette har ført til en mer eksplisitt vurdering av hva som utgjør en juridisk risiko, hvordan den bør styres og av hvem.

Vi ser her på viktige vurderinger i forhold til styring av juridisk risiko og undersøker hvilke tiltak som gjøres for å få kontroll med styring av denne typen risiko. Som en del av vår forskning har vi undersøkt en rekke virksomheter i flere sektorer for å sammenligne deres relative utviklingsnivå, og redegjort for vårt syn på hva framtiden bringer når det gjelder styring av juridisk risiko.

Legal Risk Management

Last ned her


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?