Seminarer og kurs

Høyt sykefravær? – Arbeidsgivers adgang til oppsigelse

Arbeidsgivere skal følge opp og håndtere ansatte med høyt sykefravær på en god og forsvarlig måte. Av og til må likevel arbeidsgiver gå til det skritt å avslutte arbeidsforholdet.

Nyere rettspraksis har klargjort hvordan ansatte med høyt sykefravær kan og bør håndteres, samt adgangen til og fremgangsmåten ved oppsigelse av ansatte med høyt sykefravær. Vi ser nærmere på dette sammen!

Kurset vil ta for seg arbeidsgivers handlingsrom i forhold til oppfølgning og håndtering av sykemeldte ansatte, og deres oppsigelsesvern.

Emner:

  • Oppfølgning og tilrettelegging
  • Dialogmøte, medvirkning og oppfølgingsplan
  • Adgangen til oppsigelse i og utenfor verneperioden?
  • Hvilket vern har en arbeidstaker med gjennomgående høyt sykefravær?

Obligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Ikke godkjent
Regnskapsførere: Ikke godkjent
Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning.

Meld deg på

5. september 2017
08.30 - 10.30
Frokost serveres fra 08.00

Deloittehuset
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Foredragsholdere

Thomas Talén

Thomas Talén

Partner / Advokat

Thomas er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Siden 2002 har Thomas jobbet som advokatfullmektig, dommerfullmektig og advokat, og bistår både offentlige og private virksomheter med juridisk rå... Mer