Webinar

Personverndagen 2017 

Hvordan forbereder du din virksomhet på den nye personvernlovgivningen?

Ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018 og spisser kravene til hvordan norske virksomheter må behandle sine personopplysninger. Sanksjonene for ureglementert behandling av persondata strammes kraftig inn. Hvordan har din virksomhet forberedt seg på ny personvernlovgivning?


Agenda:

  • Personvern i året som har gått. Om sanksjonene i ny personvernlovgivning v/ Direktør i Datatilsynet Bjørn-Erik Thon 
  • Gjennomgang av resultatene av Deloittes personvernundersøkelse. Hvordan forbereder du virksomheten på den nye personvernlovgivningen? v/ Director/advokat Bjørn Ofstad 
  • Gapanalysen utført. Hva nå? Erfaringer fra prioritering av tiltak v/ Director Knut Håkon Tolleshaug Mørch  
  • Registrertes rett til sletting v/ advokat Petter Schjelderup 
  • Dataportabilitet v/ advokatfullmektig Charlotte Thuesen
  • Praktiske utfordringer ved tilpasning og etterlevelse av personvernregelverket v/Roar Østby, Group Compliance Officer i DNB

 

Målgruppe for seminaret:
Virksomhetens leder (behandlingsansvarlig), databehandlere, nettskyleverandør, personvernombud, compliance personell, jurister, HR-personell og IT-personell. Privat sektor og offentlig sektor.


Obligatorisk etterutdanning:

Revisorer: Ikke godkjent
Regnskapsførere: Ikke godkjent
Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som 2 timer etterutdanning.


Spørsmål:
Dersom du har spørsmål angående personvern, kontakt Bjørn Ofstad, bofstad@deloitte.no

Personverndagen 2017

Seminaret ble avholdt 1. mars 2017

Se video av seminaret

Foredragsholdere:

Bjørn Ofstad, Director/Advokat - Deloitte

Bjørn Ofstad, Director/Advokat - Deloitte

Knut Håkon Tolleshaug Mørch

Knut Håkon Tolleshaug Mørch, Director - Deloitte

Petter Schjelderup, Advokat - Deloitte

Charlotte Thuesen, Advokatfullmektig - Deloitte

Bjørn Erik Thon, Direktør - Datatilsynet

Roar Østby

Roar Østby, Group Compliance Officer - DNB