Commercial Law

Tjenester

Forretningsjuridiske tjenester

Commercial Law

Deloitte Advokatfirma bruker tid på å forstå våre klienters behov og hvordan de opererer. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester i flere jurisdiksjoner.

Vår erfaring og globale tilstedeværelse gjør at vi kan tilby tilpassede, skreddersydde tjenester til selskaper som står overfor komplekse juridiske regelverk og utfordringer. Som erfarne rådgivere med fokus på praktiske løsninger, kan Deloitte Advokatfirma hjelpe klienter med å møte disse utfordringene og utvikle kommersielle løsninger.

Kontraktsutforming og forhandlinger

Næringslivet inngår en rekke avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere – for eksempel ved distribusjon eller joint ventures. Et samarbeid med Deloitte i forbindelse med kontraktsforhandlinger preges av sikkerhet og trygghet fra start til slutt, og er basert på samarbeid og tett dialog.

Les mer om Kontraktsutforming og forhandlinger

Immatrielle rettigheter og patenter

Globalisering, juridiske regelverk i stadig endring og teknologiske nyvinninger har økt kompleksiteten i forretningsdriften. På grunn av dette må risiko i forbindelse med overholdelse av lover og regler rundt immaterielle rettigheter (IPR) håndteres enda mer omhyggelig enn tidligere.

Les mer om Immatrielle rettigheter og patenter

Prosedyre og tvisteløsning

Deloitte Advokatfirma har en rekke advokater med møterett for Høyesterett og prosederer et stadig økende antall saker for domstolene der det viser seg at utenrettslige forhandlinger ikke fører frem til noen løsning mellom partene, eller der det ikke er mulig å vinne frem overfor offentlige myndigheter i klagesaker for forvaltningen. Våre advokater har erfaring med prosedyre både fra de alminnelige domstoler og fra voldgiftsrett.

Les mer om Prosedyre og tvisteløsning

Offentlige anskaffelser

Deloitte gir råd om regelverket i offentlige anskaffelser til offentlige myndigheter og private virksomheter, i forbindelse med gjennomføring av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren.

Les mer om Offentlige anskaffelser

Fast Eiendom

Aktørene i eiendomsbransjen må forholde seg til en økende mengde av lover og regler, samt en stadig mer spesialisert kontraktspraksis. Tempoet øker stadig innen eiendomsbransjen. Behovet for rask levering av juridiske tjenester blir derfor stadig mer sentralt.

Les mer om Fast Eiendom

EU- og konkurranserett

Vi gir råd om EU/EØS- og konkurranseregelverket spesielt i forbindelse med etablering av avtaler/samarbeid, fusjoner/oppkjøp og vurderinger av monopollignende forhold. Dette er komplekse forhold som ofte krever både juridisk- og økonomisk ekspertise.

Les mer om EU- og konkurranserett

Personvern

Ny personvernlovgivning trer i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger innskjerpes ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget personvernombud. Deloitte Advokatfirma skiller seg fra tradisjonelle advokatfirmaer da vi jobber tett med Deloittes teknologer og har en unik mulighet til å sette sammen team bestående av jurister og teknologer for håndtering av de krav som stilles til informasjonssikkerhet.

Les mer om Personvern og behandling av personopplysninger

Generasjonsskifte

Deloitte har dyktige medarbeidere med bred erfaring innenfor generasjons- og dødsboskifter, testamenter og arverett.

Les mer om Generasjonsskifte

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Thorvald Nyquist

Thorvald Nyquist

Partner / Eiendomsadvokat

Thorvald er partner og eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klie... Mer

Ole Marius Bachke

Ole Marius Bachke

Partner / Advokat

Ole Marius er ansvarlig for juridisk rådgivning relatert til IT-kontrakter i Deloitte Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, GDPR, forhandlinger og tvisteløsning, herunder i for... Mer