Monopolhus på mynter.

Tjenester

Skreddersydd husadvokatordning for din bedrift

Deloitte Advokatfirma Sørlandet

Trenger din bedrift en husadvokat som gir deg forretningsjuridisk bistand i den daglige driften? Deloitte Advokatfirma AS skreddersyr en behovsbasert husadvokatordning for din bedrift til fast pris.

Hurtigmeny

Vi bistår blant annet med:
  • Skatt og avgift
  • Selskapsrett
  • Fast eiendom
  • Avtalerett
  • Tvisteløsning
  • Arbeidsrett
  • Pengekrav
Ordningen gir:
  • Rask tilgang på råd per telefon og e-post
  • Rådgivning til fast pris per måned
  • Fast, ukentlig oppfølgingssamtale

Fastprisen er fra kr. 3 500 eks. mva. per måned og avtales på bakgrunn av omfanget av din bedrifts antatte behov. For mer omfattende rådgivning og bistand avtales egne priser.

For å kartlegge din bedrifts behov tilbyr vi et  oppstartmøte med en av våre advokater på inntil én time vederlagsfritt.

Ta kontakt for en skreddersydd husadvokatordning for din bedrift

Svein Aage Larsen

Svein Aage Larsen

Partner / Advokat

Svein Aage har bakgrunn som rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling og komitésekretær for Stortingets Finanskomité, samt embetseksamen med skatt- og selskapsrett som spesialfag. Svein Aage h... Mer