Immaterielle rettigheter og patenter

Tjenester

Immaterielle rettigheter og patenter

Globalisering, juridiske regelverk i stadig endring og teknologiske nyvinninger har økt kompleksiteten i forretningsdriften. På grunn av dette må risiko i forbindelse med overholdelse av lover og regler rundt immaterielle rettigheter (IPR) håndteres enda mer omhyggelig enn tidligere.

Deloitte Advokatfirma hjelper selskaper med håndtering av alle IPR-relaterte saker, og da spesielt:

  • Registrering av varemerker
  • Utarbeidelse av lisensavtaler
  • Representasjon overfor myndigheter

I tillegg tilbyr Deloitte Advokatfirma tjenester innenfor beskyttelse av varemerker og andre immaterielle rettigheter, enten i retten eller i alternative fora for tvisteløsning.

Vi kombinerer en bred og dyp kunnskaps- og erfaringsbase innenfor lokale lover og regler med global tilstedeværelse og evne til å gi juridiske råd til selskaper på tvers av jurisdiksjoner.