Tjenester

Mobilitet og immigrasjon

Deloitte Advokatfirma bistår selskaper med:

  • utforming av policyer for internasjonal mobilitet
  • utarbeidelse av internasjonale ansettelseskontrakter og oppdragsbekreftelser
  • råd om trygdedekning
  • utforming av godtgjørelse for ansatte som er stasjonert i utlandet
  • problemsstillinger i forbindelse med hjemsendelse og opphør av oppdrag
  • immigrasjonslovgivning
  • flytting av medarbeidere
  • ansettelse av utenlandske medarbeidere, inkludert bistand med å anskaffe visa, arbeidstillatelser, innreisetillatelser, krav til oppholdstillatelse og statsborgerskap
  • representasjon overfor lokale immigrasjonsmyndigheter

Deloitte Advokatfirmas advokater har et nært samarbeid med Deloitte-kollegaer innenfor skatt og humankapitalrådgivning for å gi selskaper den veiledning de trenger for å ta og implementere velinformerte forretningsbeslutninger. Deloitte skiller seg ut på det globale mobilitetsområdet når det gjelder evner og verdensomspennende tilstedeværelse.

Som arbeidsgiver har man et stort ansvar. Og stort spillerom. God innsikt i et komplisert regelverk kan sikre at arbeidsgiver håndterer ansatte på en ryddig måte uten at dette reduserer det spillerommet arbeidsgiver skal og må ha.

Kontakt oss

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner / Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner / Advokat

Bjørn Ofstad er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Bjørn leder personvernteamet i Deloitte Advokatfirma og har siden 2003 jobbet med alle typer juridiske problemstillinger innenfor fagområdet... Mer