Tjenester

Spesialkompetanse og nettverk

Deloittes internasjonale nettverk er et av Europas største nettverk med spesialiserte advokater innenfor nasjonal og internasjonal arbeidsrett. Dette innebærer en smidig håndtering av oppdrag som nødvendiggjør bruk av utenlandske advokater med spisskompetanse innen arbeidsrett.

 • Ansettelser og incentivavtaler
 • Oppsigelser, forhandlinger og sluttavtaler
 • Inn-/utleie av arbeidskraft
 • Vikarbyrådirektivet
 • Sosial dumping og arbeidstidsbestemmelser
 • Omorganiseringer, nedbemanninger og permitteringer
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Kartlegging av arbeidsforhold / social due diligence
 • Pensjoner, offentlige og private
 • Trygderett, nasjonal og internasjonal
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Personvern
 • Prosedyre og mekling i arbeidstvister

Kontakt oss

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner / Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner / Advokat

Bjørn Ofstad er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Bjørn leder personvernteamet i Deloitte Advokatfirma og har siden 2003 jobbet med alle typer juridiske problemstillinger innenfor fagområdet... Mer