Utforming av kontrakt og forhandlinger

Tjenester

Utforming av kontrakt og forhandlinger

Næringslivet inngår en rekke avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere – for eksempel ved distribusjon eller joint ventures. Et samarbeid med Deloitte i forbindelse med kontraktsforhandlinger preges av sikkerhet og trygghet fra start til slutt, og er basert på samarbeid og tett dialog.

Deloittes erfaring er at det å bruke nok tid på selve forhandlingene, og sikre at alle vesentlige elementer er vurdert og tilpasset før avtalen inngås, er det viktigste vi kan bidra med. En innsats i denne delen av kontraktsforhandlingen øker verdiskapningen og gjør at man slipper dyre opprydninger i etterkant.

Med vårt fokus og vår kontinuerlige kvalitetsgjennomgåelse av utformingen av avtaler kan vi oppnå svært gode og holdbare resultater.

Reforhandling av kontrakter

Sitter selskapet ditt på kontrakter som det i ettertid har vist seg å medføre tap? Det er viktig å være klar over at det i mange tilfeller er gode muligheter til å reforhandle eksisterende avtaler.

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Thorvald Nyquist

Thorvald Nyquist

Partner / Advokat

Thorvald er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klienter i juridiske spør... Mer

Thomas Talén

Thomas Talén

Partner / Advokat

Thomas er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma, leder for Deloitte Private SME-, gründer- og vekstvirksomheter og ansvarlig for Deloitte Technology Fast 50 Norway. Siden 2002 har Thomas jobbet s... Mer

Ole Marius Bachke

Ole Marius Bachke

Partner / Advokat

Ole Marius er ansvarlig for juridisk rådgivning relatert til IT-kontrakter i Deloitte Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, GDPR, forhandlinger og tvisteløsning, herunder i for... Mer