Utforming av kontrakt og forhandlinger

Tjenester

Utforming av kontrakt og forhandlinger

Næringslivet inngår en rekke avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere – for eksempel ved distribusjon eller joint ventures. Et samarbeid med Deloitte i forbindelse med kontraktsforhandlinger preges av sikkerhet og trygghet fra start til slutt, og er basert på samarbeid og tett dialog.

Deloittes erfaring er at det å bruke nok tid på selve forhandlingene, og sikre at alle vesentlige elementer er vurdert og tilpasset før avtalen inngås, er det viktigste vi kan bidra med. En innsats i denne delen av kontraktsforhandlingen øker verdiskapningen og gjør at man slipper dyre opprydninger i etterkant.

Med vårt fokus og vår kontinuerlige kvalitetsgjennomgåelse av utformingen av avtaler kan vi oppnå svært gode og holdbare resultater.

Reforhandling av kontrakter

Sitter selskapet ditt på kontrakter som det i ettertid har vist seg å medføre tap? Det er viktig å være klar over at det i mange tilfeller er gode muligheter til å reforhandle eksisterende avtaler.

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Roy Arne Eike

Roy Arne Eike

Partner / Advokat

Roy Arne er advokat og partner i Deloitte med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning. Han bistår særlig aktører innen olje- og gassindustrien og eiendomsbransjen med bl.a. kontraktbist... Mer

Geir Arne Melby

Geir Arne Melby

Partner / Advokat

Geir er leder for Deloitte Advokatfirma sin avdeling i Stavanger og arbeider primært med EØS-, avtale - og selskapsrett, samt rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Han yter løpende fo... Mer