Tjenester

Aksjonæravtaler

For at selskapets forretningsaktiviteter skal foregå effektivt og etter forventingene samtidig som man unngår fastlåste situasjoner innenfor selskapsstrukturen, må aksjonærforhold håndteres omhyggelig og proaktivt. Aksjonæravtaler som regulerer de viktigste rettighetene, pliktene og interaksjonene mellom aksjonærene, er nødvendige instrumenter for å forebygge og håndtere potensielle konflikter som kan oppstå.

Deloitte Advokatfirma bistår selskaper med fremforhandling og gjennomføring av aksjonæravtaler angående:

  • Regulering og struktur av styrende og ledende organer
  • Vedtak som krever kvalifisert flertall
  • Kontrollrestriksjoner på overdragelse av aksjer
  • Utbyttepolicyer

Deloitte Advokatfirma har erfaring med og forstår naturen til aksjonærforhold i ulike typer juridiske enheter. I tillegg har vi bransjekunnskap som lar oss hjelpe selskaper med å forstå og adressere sektorspesifikke problemstillinger. Disse kvalitetene gjør oss i stand til å tilpasse strategien vår slik at den passer behovene til de enkelte organisasjonene.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

June Marit Tangen

June Marit Tangen

Partner | Advokat

June Marit Tangen er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med transaksjoner herunder fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner og IT sourcing transaksjoner. Hun har br... Mer

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner | Advokat - Leder Legal

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Geir Arne Melby

Geir Arne Melby

Partner | Advokat

Geir er partner og leder for region Rogaland i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med konkurranserett, statsstøtte, selskapsrett og rådgivning i tilknytning til avtaler, oppkjøp og transaksjone... Mer

Ståle Skutle Arneson

Ståle Skutle Arneson

Director | Advokat

Ståle er en erfaren og allsidig forretningsadvokat som rådgir norske og utenlandske klienter innenfor bl.a. selskapsrett, M&A og kontraktsrett.... Mer