12 medisinsktekniske innovasjoner som vil transformere helsesektoren i 2017

Artikkel

12 medisinsktekniske innovasjoner som vil transformere helsesektoren i 2017

I 2016 så vi en økt bruk av ny medisinsk teknologi for å takle noen av de vanskeligste problemstillingene i helsevesenet. Deloitte deler, i alfabetisk rekkefølge, tolv nyvinninger innen medisinsk teknologi som vi tror vil ha størst påvirkning på transformasjonen som nå pågår i helsesektoren.

3D-printing

3D-printing vil få stor betydning i 2017 og er ventet å være verdt 1,2 milliarder dollar innen 2020. Det første 3D-printede reseptbelagte legemiddelet ble godkjent av FDA (Food and Drug Administration) i USA i 2015 og medisinsk utstyr lagd ved hjelp av 3D-teknikker inkluderer nå instrumenter for kirurgi og implantater for pasienter. 3D-printede bruksdeler som dette vil bli mer utbredt i 2017 når avanserte metall materialer for 3D-printing blir raffinert og godkjent for kontakt med mennesker. Innen 2019 er 3D-printing forventet å være et sentralt verktøy i rundt én tredjedel av kirurgiske prosedyrer som involverer proteser eller implantater.1

3D-visualisering

Kirurgi vil oppleve økt bruk av 3D-visualisering og augmented reality (AR). I 2016 begynte man å eksperimentere med tredimensjonale bilder av pasienter innen to av de mest kompliserte kirurgiske fagområdene – oftalmologi og nevrokirurgi.

Dette lar kirurger operere mer effektivt, samtidig som leger under opplæring får trening med et klart bilde av hva de holder på med. AR-briller som viser holografiske bilder av menneskelig anatomi kan i tillegg være slutten på ordningen med ekte preparater på medisinske skoler. Samtidig benyttes virtuell virkelighet for å fremskynde adferdsendring hos pasienter på en tryggere, mer beleilig og tilgjengelig måte.2

Kunstig intelligens (AI), prediktiv analyse og maskinlæring

Kunstig intelligens(AI) er i ferd med å demonstrere sin verdi for medisin ved å nøye tolke pasientjournaler – inkludert patologibilder, røntgenbilder, hudlesjoner og vitenskapelig litteratur. Disse avanserte AI-systemene er i stand til å benytte omfattende læringsalgoritmer for å sortere store mengder med strukturerte og ustrukturerte data for å automatisk oppdage, diagnostisere og foreslå behandlinger av medisinske tilstander.

Flere Start-ups jobber med AI-applikasjoner for helsevesenet, med støtte fra de store teknologiselskapene som alle har investert betydelig på området. I en nyere episode av programmet «60 Minutes» i USA ble det anslått at AI kan finne evidensbaserte behandlingsmetoder for 30 prosent av kreftpasienter hvor dette ikke ble identifisert av deres onkologer.3

Blockchain

Blockchain kan hjelpe organisasjoner med å integrere tradisjonelle datasiloer, øke IT- og organisasjonseffektiviteten dramatisk, holde drifts- og medisinske data sikkert, samt forenkle pasientenes tilgang til medisinsk data. Blockchain tilbyr «long data» i motsetning til big data – det vil si å fange opp hele helsehistorikken til en pasient.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av IBM i 2016 med 200 helsetoppsjefer i 16 land forventer 16 prosent å ha en kommersiell blockchain-løsning på plass i 2017. Disse virksomhetene forventer de største blockchain-fordelene på tre områder: Kliniske studier, etterlevelse av reguleringskrav og pasientjournaler. De forventer i tillegg omfattende innovasjon innen nye forretningsmodeller, men antar at reguleringer vil holde nye konkurrenter og modeller i sjakk.

Diabetesmedisiner og avansert monitoreringsteknologi

Eksperter anslår at 2017 kan føre med seg en endring i forskrivning av medisiner og metoder for å håndtere Diabetes type 2. Ny teknologi for å måle glukose er under utvikling og ser ut til å gå bort fra lavteknologiske fingerstikk til kontinuerlig glukoseovervåkning, der en sensor plasseres under diabetikerens hud i bukregionen. Dette kan føre til en betydelig reduksjon i plutselige økninger av glukosenivåene. Overvåkningsteknologiene kan videre knyttes til enheter for legemiddeladministrasjon, og benytte mobilapper for å dele resultater med leger og omsorgspersoner.4

Droner

Droner vil spille en stadig mer avgjørende rolle i å frakte medisinsk hjelp til mennesker i nødsituasjoner. De vil bidra med å knytte distriktssamfunn til klinikker langt unna, samt levere blod, vaksiner og andre medisinske produkter og pasientprøver til og fra regionale sykehus.5

En drone kan for eksempel frakte nødutstyr og smartbriller til mennesker som er strandet på utilgjengelige steder. En person som tar seg av den skadde kan deretter fjernkoble seg opp mot en lege som kan se hva som skjer og guide behandlingen inntil helsepersonell ankommer. Et annet eksempel er en drone som kan transportere pasientprøver eller medisinsk utstyr over store avstander – alt via automatisert letting, flyvning og landing. Dette er allerede en realitet i Madagaskar,6 men reguleringer i mange deler av verden tillater foreløpig ikke autonome flyenheter.

Spillifisering

Det verdensomspennende fenomenet «Pokémon Go» viste hvordan et spill kan brukes for å oppmuntre folk til å gå utendørs og bli mer aktive. Suksessen vil sannsynligvis føre til at nye dataspill blir brukt til å påvirke folks adferd og handlinger i 2017. Å for eksempel skape helserelaterte spill som føles som fullverdige dataspill kan gjøre rehabiliterende øvelser morsomme eller simulere kirurgiske funksjoner.

Flytende biopsier

Såkalte flytende biopsier vil forbedre oppdagelsesraten av kreft og målinger av hvordan pasienter reagerer på behandling. Analyser av svulstgenetikk muliggjør utvikling av målrettede kreftmedisiner og åpner for mindre giftig presisjonsmedisin. Mer spesifikt er «flytende biopsier» blodprøver som avslører tegn på store mengder med sirkulerende svulst-DNA som løsner fra svulsten og inn i blodstrømmen.7

Flere selskaper utvikler nå testløsninger som er ventet på markedet i 2017. Flytende biopsier blir også utpekt som en flaggskipsteknologi av Cancer Moonshot Initiative, som er en nasjonal innsats i USA med mål om å få slutt på kreft.8 Det gjenstår å se om en flytende biopsi vil representere en presis oppdagelse av kreft, men fordelene over fastvevsbiopsi er at det er billigere og mindre risikabelt.

Mikrobiom

Mikrobiomet vil bli brukt til å forhindre, diagnostisere og behandle sykdommer. Det menneskelige mikrobiomet er en samling av flere billioner bakterier, arkebakterier, virus og andre mikrober som er en integrert del av menneskelig fysiologi – inkludert støtte for vitaminproduksjon og hjelp til et mer effektivt immunforsvar.

I motsetning til det faste genomet, er menneskers mikrobiom i konstant endring som en respons mot endringer i omgivelsene. Vitenskapelige fremskritt i løpet av de siste femten årene, inkludert Human Microbiome Project, har økt vår forståelse for forholdet mellom mennesker og deres mikrobiom. Bioteknologiske selskaper ser i økende grad mikrobiomets potensial for å utvikle ny diagnostikk eller behandlinger og probiotiske produkter for å forhindre mikrobeubalanse. I løpet av de neste 12 månedene vil mikrobiomet sannsynligvis bli etablert som en av helsebransjens mest lovende markeder.9

POC-diagnostikk

Bruken av point-of-care-diagnostikk (POC) vil øke. Veksten av grensefrie sykehus og lokalmedisinske tilbud øker behovet for raske prøveresultater utenfor vanlige kliniske omgivelser. Nøkkelfaktorer inkluderer den økte utbredelsen av livsstil- og infeksjonssykdommer, samt utvidet bruk av helsetjenester i hjemmet. 70 prosent av POC-tester foregår der helsetjenestene utføres og eksperter anslår at dette vil øke med et gjennomsnitt på 15,5 prosent hvert år.10

POC-tester leverer presisjonsmedisin som vil både forbedre kvalitet og redusere kostnadene på helsetjenester i en tid der resultatbasert medisin er den nye modellen for helsevesenet. Raskere tilgang til testresultater fremskynder hurtig diagnostikk og behandling, og kan redusere kostnaden ved unødvendige sykehusopphold. Muligheten for POC til å raskt og billig diagnostisere et betydelig antall av infeksjonssykdommer, styrkes, og listen inkluderer nå HIV, HPV og influensa.

Roboter

Behovet for kirurgiske, rehabiliterende og sykehusarbeidende roboter fortsetter å øke. Roboter i helsevesenet vil i økende grad bli involvert i kirurgi, sykehuslogistikk, desinfisering, pleie, rehabilitering og ekstremitetsproteser takket være lavere kostnader, mangel på arbeidskraft og suksessfulle pilotprosjekter.

Prognosene tyder på at antallet helseroboter vil gå fra 3400 solgte enheter årlig i 2016 til 10.500 enheter årlig innen 2021. Dette innebærer en økning i omsetning fra 1,7 milliarder dollar til 2,1 milliarder dollar i samme periode.11

Telemedisin

Bruken av telemedisin vil bli utbredt med en eksplosjon av brukervennlige og klinisk godkjente enheter som lar pasienter foreta målinger på seg selv; målinger som deretter kan benyttes av omsorgspersoner. Fremskrittene i brukerorientert medisinsk utstyr vil øke kvaliteten på den omsorgen som er mulig å gi via slike fjernsystemer. Telemedisin lar også de som er bundet til hjemmet eller som er geografisk isolert få tilgang til nødvendig medisinsk oppfølging.

 

Å forutsi fremtiden er naturlig nok utfordrende, men et fellestrekk ved alle prognosene ovenfor er at utviklingen er mulig takket være fremskritt innen teknologi og fremveksten av nye samarbeid og partnerskap. Vi tror at 2017 blir et vendepunkt med nye muligheter for å levere løsninger som diagnostiserer behov, gir behandlere bedre beslutningsunderlag, forbedrer utførelsen av helsetjenester og muliggjør en mer omfattende og helhetlig omsorg og behandling.

 

Basert på 12 medical technology innovations likely to transform healthcare in 2017 fra Deloitte UK Centre for Health Solutions.

Var denne siden nyttig?