Artikkel

Bedre hverdag for sykehusansatte

Time to care: Securing a future for the hospital workforce in Europe

Ny forskning fra Deloitte Centre for Health Solutions utforsker dagens status og de viktigste utfordringene for sykehusansatte på tvers av Europa. «Time to Care: Securing a Future for the Hospital Workforce in Europe» byr samtidig på anbefalinger om hvordan man kan transformere arbeidsstyrken slik at den kan møte fremtidens utfordringer.

Er den nåværende modellen for arbeidsstyrken på sykehus bærekraftig?

Dette spørsmålet er stadig viktigere sett i lys av økende etterspørsel, mangel på arbeidskraft og manglende tid til omsorg for pasientene.

Ny forskning fra Deloitte Centre for Health Solutions utforsker dagens status og de viktigste utfordringene for sykehusansatte på tvers av Europa. «Time to Care: Securing a Future for the Hospital Workforce in Europe» byr samtidig på anbefalinger om hvordan man kan transformere arbeidsstyrken slik at den kan møte fremtidens utfordringer.

Rapporten baserer seg på intervjuer med mer enn 50 erfarne interessenter og en undersøkelse med mer enn 1350 leger og sykepleiere i 11 europeiske land, og peker på at leger, sykepleiere og andre sykehusansatte må håndtere en tung arbeidsmengde. Videre finner man at det er vanskelig å balansere mellom jobb og privatliv, noe som igjen fører til redusert arbeidsmoral og velvære.

De ansatte er den viktigste ressursen i sykehus, og rapporten gir forslag til hvordan ledere kan møte dagens utfordringer og forberede sine organisasjoner til en mer bærekraftig fremtid.

Last ned rapporten her.

Var denne siden nyttig?