The challenge of compliance

Artikkel

Biovitenskap må ta risiko og compliance på alvor

The Challenge of Compliance

Hvor godt forstår bransjen for biovitenskap sine risikoer innen compliance? Hvordan blir compliance håndtert og gjennomført? Hva er fremtidsutsiktene?

Den nyeste rapporten fra Deloitte UK Centre for Health Solutions, The challenge of compliance in life sciences: moving from cost to value, gir et unikt innblikk i brede compliance-funksjoner hos store biovitenskapsbedrifter.

Nøkkelfunnene inkluderer:

  • Biovitenskapsselskaper mangler ofte et bredt perspektiv på compliance-risiko
  • Rollen til Big Data i compliance blir ofte oversett
  • Mangelen på dedikerte, lokale compliance-ressurser innebærer en betydelig risiko for globale selskaper
  • Ledende virksomheter inkluderer regulatoriske tiltak i sine innovasjonsmodeller
  • De konkurransemessige fordelene med etikkdrevne bedriftskulturer blir stadig bedre ansett
Les rapporten

Deloittes synspunkt

Ved å utvikle strategier for å håndtere utfordringene identifisert i rapporten, kan biovitenskapsfirmaer forvandle compliance fra en kostnad til noe som leverer verdi og bærekraftige konkurransefordeler for organisasjonen.

Selv om antall utfordringer er mange, kunne ikke tidspunktet vært bedre for compliance-funksjoner å endre seg fra taktisk gjennomfører til strategisk rådgiver.

Var denne siden nyttig?