Biovitenskap og pasienter i en digital hverdag

Artikkel

Biovitenskap og pasienter i en digital hverdag

Markedet for helse er i ferd med å endre seg. Pasienter krever løsninger som er brukervennlige og skreddersydde, og utradisjonelle aktører som farmasøyter begynner nå å imøtekomme disse forventningene.

Direktører i biovitenskapelige selskaper foretar nå tiltak på bakgrunn av farmasøytbransjens mer helhetlige tilnærmingsmåte overfor pasientbehandling. Et viktig spørsmål er om direktørene reagerer raskt nok og om de går i riktig retning. Nye deltakere i bransjen kommer fra utsiden av tradisjonelle helsetilbud, og tilbyr kroppsnær teknologi, apper, enheter og telekommunikasjon. Utviklingen er rask og retter seg mot å tilfredsstille pasienter med stadig mer krevende forventninger.

Virksomheter innen biovitenskap har begrenset med tid til å endre sin tilnærming til pasienter for fortsatt drift i det nye kundefokuserte og digitale økosystemet. Risikoen er å sette seg fast i tradisjonelle farmasøytiske modeller. Å bryte med gamle modeller innebærer å innføre en ny tankegang i bedrifter som er vant til å kommunisere med pasienter via tradisjonelt indirekte og upersonlige kampanjer i massemedia. Ettersom nye politiske føringer og teknologier tipper vektskålen over på pasientenes side, må helseselskaper endre seg i takt for å benytte de nye mulighetene for et mer direkte og personlig forhold til pasientene.

Les mer hos Deloitte University Press (engelsk) »

Var denne siden nyttig?