Artikkel

Elektroniske pasientjournaler: Hvordan kan det hjelpe legene?

Deloitte 2018 Survey of Physicians

Forholdet mellom leger og elektroniske pasientjournaler er litt komplisert. Deloitte har undersøkt hva legene mener om elektroniske pasientjournaler, samt hvordan den påvirker arbeidsflyten i hverdagen deres.

Innføringen av elektroniske pasientjournaler er kostbar og potensialet er ikke tatt ut ennå. Deloittes «2018 Survey of Physicians» gir noen svar på hva legene selv mener må forbedres.

Studien er gjennomført i USA, men er også relevant for det norske helsevesenet. Deloitte Norge har bistått mange aktører i helsevesenet med å implementere elektroniske journalsystemer.

Undersøkelsen, som du kan lese i sin helhet her, viser at legene føler seg skjøvet til siden når det gjelder utviklingen av de elektroniske helsejournalene. Mye av frustrasjonen går på at journalene ikke jobber godt nok sammen med de øvrige systemene som er i bruk, og at det fører til merarbeid.

Elektroniske pasientjournaler skal forenkle arbeidsflyten i en tid hvor antallet pasienter øker. Legene oppgir at de bør tas med på laget når man videreutvikler elektroniske pasientjournaler.

Jeg bruker tid på å overføre svar en pasient oppgir på et ark til dataen. Hvis pasienten selv kunne fylt ut på en enhet som automatisk overførte dataen til systemet, ville det spart masse tid», sier en av de spurte legene.

Noen av funnene i undersøkelsen:

  • 58 prosent av legene sier at det er store muligheter for å forbedre måten man dokumenterer på. På et åpent spørsmål om det er en daglig oppgave som kunne blitt gjennomført mer effektiv, sier mange at nettopp dokumentasjonsjobben i større grad bør automatiseres. 
  • 62 prosent mener at elektroniske pasientjournaler i større grad bør kunne matches opp mot andre datasystemer, for å unngå dobbeltarbeid. 
  • 20 prosent oppgir at kommunikasjonsflyten er den daglige oppgaven de mener burde effektiviseres. 
  • Kun 34 prosent av legene i undersøkelsen sier at de ble spurt om å komme med tilbakemeldinger for å forbedre elektroniske pasientjournaler. 

Les mer fra Deloittes 2018 Survey of Physicians her.

Var denne siden nyttig?