Artikkel

Skifter til høygir

The future of work in health

Det er et stadig større strategisk fokus på dataanalyser i helsevesenet.

Helsesektoren satser på dataanalyser for å hente verdi fra nye og kommende datakilder. Men har egentlig helseorganisasjonenes investeringer i og bruk av dataanalyser økt siden vår forrige undersøkelse i 2015?

Har implementeringen og bruken av dataanalyser levd opp til ambisjonene?

De siste årene har helsesektoren ofte pekt på dataanalyser som nøkkelen til å skape verdier i en tid med økt press på riktig bruk av offentlige midler, mindre budsjetter og endringer i finansieringsmodellene. I tillegg gir nå teknologier som robotisering (RPA) og kunstig intelligens (AI) mulighet til å utnytte informasjon i elektroniske pasientjournaler (EPJ) og andre datakilder i prediktive analyser for å forbedre klinisk behandling og mer effektiv bruk av ressurser.

Har helseorganisasjonene investert i og trappet opp arbeidet med dataanalyser?

Deloitte Center for Health Solutions i USA har forsket på dette for å se om helseorganisasjonene har økt sine investeringer i og bruk av dataanalyser i kliniske, driftsmessige og økonomiske funksjoner. Sent i 2018 spurte vi 56 IKT- og teknologidirektører og dataanalyseansvarlige i det amerikanske helsevesenet om dette. Vi ønsket å oppnå større forståelse for dagens situasjon, og sammenligne den med funn fra undersøkelsen om samme tema i 2015. Vi fant at bruken av og interessen for dataanalyser i det amerikanske helsevesenet har steget. Ikke bare får dataanalyser stadig større oppmerksomhet og betydning i helsevesenet – organisasjonene ser også på dataanalyser som viktigere enn noen gang rent strategisk. For eksempel:

Når det gjelder dataanalyser, var det mer sannsynlig at helsevesenet i 2018 hadde:

  • Definerte strategier og visjoner (70 prosent i 2018, sammenlignet med 40 prosent i 2015)
  • Egne avdelinger (88 prosent i 2018, sammenlignet med 76 prosent i 2015)
  • Sentraliserte styringsmodeller (68 prosent i 2018, sammenlignet med 58 prosent i 2015)

Helsevesenet ser at dataanalyser får økende betydning i organisasjonene:

  • Det er nå mer sannsynlig at organisasjonene har en stilling i øverste ledelse knyttet til dataanalyser (30 prosent hadde en dataanalysedirektør i 2018, sammenlignet med 12 prosent i 2015).
  • Flere ledere (84 prosent) – sier dataanalyser vil bli ekstremt viktig når det gjelder organisasjonens strategi om tre år, sammenlignet med 36 prosent som sier at dataanalyser er ekstremt viktig i dag.

Undersøkelsen viser også økende investeringer i infrastruktur, ressurser (kroner og personell) og omfang når det gjelder dataanalyser. Dataanalyser er ikke lenger bare noe som foregår i virksomhetenes IT-avdelinger, nå er også medisinsk personell involvert i arbeidet med hvordan dataanalyser kan forbedre den kliniske behandlingen. Organisasjonene har også gått fra å ta inn fagfolk som har jobbet med oppbygging av infrastruktur for dataanalyser, til å leie inn fagfolk som forstår dataene: De neste tre årene har flere helseorganisasjoner planer om å leie inn IT-eksperter (29 prosent), tjenestedesignere (21 prosent) og virksomhets-/dataarkitekter (21 prosent).

Les rapporten i sin helhet her.

Future of work in health

Last ned
Var denne siden nyttig?