Artikkel

Fremtidens digitale sykehus

De neste ti årene vil teknologi fullstendig endre helse og omsorg 

Deloitte har snakket med 33 ledende eksperter over hele verden og utviklet fem case for design av digitale sykehus for å gi ledere og styrer tid til å forberede seg.

Kostnadene på helsetjenester fortsetter å øke. Mange sykehus og helseforetak ser derfor etter nye og langsiktige løsninger for økt bruk av ambulerende tjenester og tjenester i hjemmet. Ved siden av dette vil endringer i demografi og økonomi samt synergien av teknologi og leveranse av helse- og omsorgstjenester bidra til å påvirke fremtidens sykehusdesign og pasientopplevelser.

Deloitte har snakket med 33 ledende eksperter fra hele verden om hvordan fremtidens helsevesen kan se ut. Ekspertene utviklet caser for designen av digitale sykehus om ti år for å gi ledere og styrer tid til å forberede seg. Casene omfatter fem kategorier:

  • Nytenkning om helsetilbud
  • Digitale pasientreiser
  • Styrket talentutvikling
  • Driftseffektivisering gjennom teknologi
  • Design for helbredelse og velvære


Flere av casene er i virke allerede. Ledelsen ved sykehus og helseforetak bør planlegge hvordan de kan integrere teknologi i nyoppførte bygg og hvordan de kan få det på plass i eksisterende fasiliteter.

Teknologi vil sannsynligvis være fundamentalt i de fleste sider ved fremtidens helsetjenester. Tilbud av helsetjenester, og da spesielt ved kompliserte prosedyrer, vil imidlertid kreve fortsatt menneskelig ekspertise.

Les mer om casene i rapporten «The Hospital of the Future».

Design av digitale sykehus

The Hospital of the Future

Last ned casene her
Var denne siden nyttig?