Analyse

Fremad med forsiktig optimisme

2016 Global Life Sciences Outlook

«2016 Global Life Sciences Outlook» tar for seg nåværende status i den såkalte «life sciences»-sektoren. Rapporten utforsker i tillegg trender som er ventet å ha påvirkning på markeder og organisasjoner, bidrar med regionale perspektiver og foreslår vurderinger for interessenter som ønsker å øke omsetning og markedsandeler.

Sektoren for helse og biovitenskap har klart seg godt i tidligere økonomiske nedgangstider, men hvordan takler man dagens ustabile marked, som er preget av økonomisk usikkerhet, prispress, økt etterspørsel etter innovasjon og verdiskaping, større fokus på forbrukerrelasjoner og et regulerings- og risikomiljø i konstant endring?

Sektoren for biovitenskap, legemidler og lignende har opplevd en vekst som korrelerer sterkt med økonomisk styrke og utgiftsnivået på helsetjenester i ulike land verden rundt. En rapport fra Economist Intelligence Unit (EIU) anslår at helseforbruket i 60 land var ventet å synke i 2015, men at det vil øke igjen i 2016. Presset for å redusere kostnader, øke effektiviteten og vise til verdiskaping forblir derfor betydelig.

På grunn av de motstridende trendene, er globalt forbruk av helsetjenester ventet å øke med kun et gjennomsnitt på 4,3 prosent i 2015–2019. I siste halvpart av tiåret ser det ut som de fleste organisasjoner innen biovitenskap og lignende går fremad med forsiktig optimisme. Betydelige muligheter finnes på det globale markedet, men det eksisterer i tillegg utfordringer.

Forbruksvekst i legemiddelindustrien, bioteknologi og medisinsk teknologi er ventet å oppleve en oppsving som følge av økt etterspørsel, men prisutfordringer forblir et tema. Bransjemarginer blir erodert av høye prisavslag, priskontroller i detaljhandelen, kjøpsretningslinjer i offentlig sektor og forflytningen til verdibasert omsorg. Sterk økonomisk vekst er vanskelig å finne i mange land, og anslag om helseforbruk må antakelig nedjusteres. Som svar på dagens utfordrende miljø revurderer og tilpasser selskaper innen legemidler, bioteknologi og medisinsk teknologi tradisjonelle strategier innen forskning og utvikling, prising, forsyningskjeder og kommersielle modeller.

Les rapporten

Infografikk: 2016 Global Life Sciences Sector Outlook

Var denne siden nyttig?