Artikkel

Healthcare and Life Sciences Predictions 2020

A Bold Future?

Deloitte kommer med ti utfordrende utsagn som gir prognoser for verden i 2020, i rapporten Healthcare and Life Sciences Predictions 2020. Rapporten tar utgangspunkt i observasjoner av trender, hendelser og små, men dristige steg som, hvis de får fortgang frem til år 2020 og videre, maler et bilde av en ganske annerledes verden fra i dag.

Ti prognoser for 2020

 

Eksterne faktorer

1. Helsekonsumenter i 2020: Kunnskapsrike og krevende pasienter er nå partnere i egen behandling

2. Leveransesystemer i 2020: Digital medisins tidsalder – nye forretningsmodeller pådriver bak nye ideer

3. Kroppsnær teknologi og mobil helse i 2020: Måling av livskvalitet ikke bare kliniske indikatorer

4. Big Data i 2020: Helsedata er gjennomgripende – krever nye verktøy og leverandørmodeller

5. Regulatorisk etterlevelse og pasientsikkerhet i 2020: Reguleringer reflekterer sammensmeltingen av teknologi og vitenskap

 

Interne industrifaktorer

6. Forskning og utvikling i 2020: Nettverkslaboratoriet – partnerskap og big data sett med nye øyne

7. Den kommersielle farmasøytmodellen i 2020: Lokale faktorer er viktig, og det blir et skifte fra volum til verdi

8. Farmasøytiske bedriftsmodeller i 2020: Én enkel, global organisasjon med innsiktsfullt ansvar for drift og utvikling

9. Nye forretningsmodeller i fremvoksende markeder i 2020: Fremdeles i vekst

10. Næringsliv og omdømme i 2020: En ny tid for tillit

Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 (engelsk)
Var denne siden nyttig?