Artikkel

Fremtidsutsikter og fem utfordringer for helsesektoren i 2019

2019 Global Health Care Outlook

Økonomisk bærekraft, økt pasientfokus og -medvirkning, digitalisering og etterlevelse av regulatoriske endringer. Alt dette er på toppen av agendaen for ledere i helsesektoren, som dermed må samarbeide med en rekke ulike beslutningstagere og interessenter mens de jobber mot å forme fremtidens helsesektor.

Verdens befolkning vokser stadig fortere og vi får flere eldre og kronisk syke som må håndteres på en god måte. Samtidig må helsesektoren henge med i landskapet av innovative løsninger for å kunne tilby en mer tilrettelagt og individualisert behandling for hver enkel innbygger.

2019-versjonen av Deloittes Global Health Care Outlook oppsummerer nåværende status i den globale helsesektoren, og ser nærmere på trender og utfordringer som er med på å påvirke de som arbeider med å utvikle sektoren i det daglige, i tillegg til beslutningstagere så vel som pasienter.

Fem av utfordringene rapporten ser nærmere på er:

1) Økonomisk bærekraft i en usikker helseøkonomi

Det er forventet at de årlige utgiftene knyttet til helsesektoren i snitt vil øke med 5,4 prosent på verdensbasis frem til 2022. Fremveksten av mer personlig tilpasset medisin, økt bruk av teknologi og utradisjonelle konkurrenter, er alle ting som er med på å påvirke økonomien til helsesektoren.


2) Tilpasse seg endrede behov, krav og forventninger

Pasienter forventer å bli møtt av et godt koordinert, tilpasset og tilgjengelig helsevesen. Store endringer for å forbedre pasientopplevelsen er forventet å være sentralt de kommende årene.

3) Investere i digital innovasjon og endring

Digitale nyvinninger er med på å hjelpe helsevesenet til å bli mer pasientfokusert, samtidig som det fører til at tjenester er mer tilgjengelig enn tidligere. Blokkjeder, automatisering ved hjelp av roboter, skybaserte løsninger og kunstig intelligens er bare noen av de digitale virkemidlene som vil bidra til et smartere og mer effektivt helsevesen. De hjelper til med å sette mer nøyaktig diagnose, tilpasse behandlingen til individet og forbedre pasientopplevelsen.

4) Levere i henhold til gjeldende reguleringer og opprettholde cybersikkerheten

Helseinformasjon lagret digitalt er i ferd med å bli en av verdens mest verdifulle valutaer. Dette tillater informasjonsflyt mellom ulike enheter og nivåer i helsesektoren, og er dermed med på å sikre bedre behandlingsresultat og pasientoppfølging. Samtidig er det stort fokus på at helsevesenet har kontroll på sikkerhet slik at ikke pasientinformasjon blir misbrukt.

5) Rekruttere, utvikle og beholde talentene

Digitalisering vil ikke bare kreve mer av de ansatte, det vil også gi de mer frihet. Mange oppgaver som hjemmesykepleiere før har måttet kjøre hjem til brukeren for å gjennomføre, er nå mulig å løse mer effektivt sentralt. I tillegg vil ny kompetanse være nødvendig for å drifte de digitale systemene på en god måte.

Rapporten i sin helhet kan du laste ned her. 

Health Care Outlook

Last ned
Var denne siden nyttig?