Identifisering av legemidler

Artikkel

Identifisering av legemidler (IDMP)

Identifisering av legemidler er en av de største regulatoriske utfordringene for alle farmasøytiske selskaper med virke i Europa. Hvordan kan organisasjonen din finne den beste løsningen for økt pasientsikkerhet og samtidig benytte muligheten til forretningsutvikling?

IDMP endrer spillereglene

I løpet av de neste årene vil farmasøytiske organisasjoner bli pålagt å sende inn og vedlikeholde produktinformasjon digitalt på fast basis. Den nye reguleringen er en av de største regulatoriske utfordringene for farmasøytiske selskaper i Europa og gjør at organisasjoner blir nødt til å foreta betydelige endringer i sine nåværende produktrelaterte prosesser og systemer. Resultatet blir en ny epoke med samarbeid på tvers av funksjoner.

Identifisering av legemidler, eller forkortelsen IDMP på engelsk, vil endre spillereglene for hvordan man integrerer prosesser og teknologi for å styrke pasientsikkerheten. IDMP gir selskaper muligheten til å gjøre utnyttelsen av produktdata mer effektiv fra et forretningsperspektiv via forbedringer i datakvalitet og bruk.

Les rapporten

Start forberedelsene for IDMP

IDMPs vide og kryssfunksjonelle omfang krever en felles innsats på tvers av organisasjonen for å fastsette standarder, datahåndtering, dataovervåkning og identifisering av styrende kildesystemer. For et farmasøytisk selskap er dette en mulighet for å endre hvordan man håndterer informasjon i løpet av hele livssyklusen til et legemiddel.

Det første og avgjørende steget mot klargjøring overfor IDMP er å finne ut om relevant data befinner seg innad i organisasjonen eller eksternt. En grundig og årvåken analyse kan sørge for en solid forståelse av nåværende status og påpeke eventuelle hull som må tettes for å etterleve krav til risikokontroll.

Var denne siden nyttig?