Biosimilars in global markets

Perspektiv

Bli markedsledende med biosimilars

Fremvoksende markeder kan være nøkkelen til langsiktig vekst

Analyseeksperter anslår at det verdensomspennende biosimilars-markedet vil nå en markedsverdi på cirka 35 milliarder dollar innen 2020. Utviklede markeder forblir viktige for produsenter, men Deloittes analyser indikerer at langsiktig vekst kan komme fra fremvoksende markeder. For å forbli konkurransedyktige bør produsenter utvikle en global strategi for biosimilars som inkluderer hvor man skal satse og hvordan man skal vinne konkurransen.

Betydelige muligheter finnes i fremvoksende markeder

I løpet av de siste årene har bioteknologi fått betydelig fremdrift i farmasøytbransjen, med globale salgstall på mer enn 150 milliarder dollar i 2013. Innen 2020 er det anslått at bioteknologi vil generere 290 milliarder dollar i omsetning og stå for 27 prosent av farmasøytbransjen. 48 prosent av salgene kommer fra 11 bioteknologiske områder som står overfor et eksklusivitetstap de neste syv årene. Sammen med den økende bevisstheten rundt kostnader og forbedring av tilgang til helsetjenester, byr dette på attraktive muligheter for biosimilars-produsenter.

De fleste aktørene ønsker et nærvær i utviklede markeder, men betydelige muligheter finnes også i fremvoksende markeder. Store lommer med manglende forbruk og uutnyttet etterspørsel – karakterisert av dårlig fysisk og økonomisk tilgang til nåværende dyr bioteknologi – kan by på gunstige og langsiktige vekstmuligheter i disse markedene.

Selv om salg av billigere biosimilars i fremvoksende markeder virker mindre attraktivt enn å selge i etablerte og utviklede markeder, spesielt for storaktører, vil det å være ledende på disse markedene hjelpe biosimilars-selskaper med langsiktig suksess.

Hvor skal man satse?

Produsenter som ønsker å utvikle en global biosimilars-strategi må vurdere en rekke strategiske valg, deriblant hvor man skal satse og hvordan man skal bli markedsledende. For å finne ut hvor man skal satse, må produsenter avgjøre hvilke regioner som viser det største vekstpotensialet på kort og lang sikt. Deloitte har derfor foretatt en omfattende analyse av de utviklede markedene i USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Storbritannia og Japan, og i de fremvoksende markedene i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Mexico, Indonesia, Sør-Korea og Tyrkia.

Analysen griper gjennom seks dimensjoner: tilgang til rimelig bioteknologi, regulatorisk veikart, betalingsvilje, rekvireringsvilje, pasientaksept og nærvær av biosimilars.

Med unntak av USA står utviklede markeder for den største andelen av biosimilars i dag. I fremvoksende markeder har biosimilars per i dag lite til intet nærvær. Pasienters begrensede tilgang til rimelig bioteknologi og legers åpenhet overfor lavkostnadsterapier kan imidlertid by på betydelige muligheter hvis riktig strategi er på plass.

Winning with biosimilars - life sciences and health care

Nøkkeltemaer i fremvoksende markeder

Hvordan bli markedsledende

Det kan hende at biosimilars-selskaper må endre tradisjonelle forretningsmodeller på flere måter når de skal entre eller utvide i fremvoksende markeder. Man må for eksempel vurdere hvilke unike egenskaper og muligheter som finnes i hvert marked, hva som er det unike verdiinnsalget for interessenter (deriblant leger, pasienter, betalere og beslutningstakere) og hvilke behandlingstiltak som har den største potensielle effekten på lokalbefolkingen. For å lykkes i å iverksette sin strategi, må selskaper tilby tilgang til behandling, støtte opp om lokale tiltak og forstå betydningen av merkevare og å bygge kundeengasjement på meningsfulle måter.

Å bli ledende i fremvoksende mareder byr på betydelige utfordringer, men vekstpotensialet og muligheten for å skape et marked bør likevel gjøre det lønnsomt for biosimilars-selskaper å etablere og/eller utvide i disse markedene. Å bygge opp en langsiktig strategi som understøtter markedsledelse og satsingsområder er et essensielt steg til suksess.

Strategi for suksess i fremvoksende markeder

Var denne siden nyttig?