Healthcare and Life Sciences Predictions 2020

Trender

Skatt og helse

Healthcare and Life Sciences Predictions 2020: Taxing times ahead

Skatt er et viktig tema for næringslivet og vil få stor betydning for helsesektoren. Denne utgivelsen ser på Deloittes rapport «Healthcare and Life Sciences Predictions 2020» og finner ut hva anslagene har å si skattemessig. Samtidig byr utgivelsen på egne skatteforutsigelser for å illustrere hvordan skatten kan se ut for sektoren i 2020.

Skatteanslag for 2020

Verdipådriverne i store selskaper i 2020 er betydelig forskjellig fra 2015, ettersom teknologi og data spiller en stadig større rolle i å skape verdier for helsenæringen. Skattemyndighetene senker skatteratene og innfører nye skatteincentiver for å oppmuntre store korporasjoner til å finne verdiskapende aktiviteter i sine hjemland. Effektive skattestrategier fortsetter derfor å være tett knyttet til endringer i næringslivet. På samme tid er store selskaper nøye med å forberede solid dokumentasjon på internprising for å håndtere det økende antallet med skatterevisjon.

 

Les rapporten «Healthcare and Life Sciences Predictions 2020: Taxing Times Ahead»

Les rapporten

Effekter av skatt på Deloittes 2020-bransjeanslag

Var denne siden nyttig?