smarte helseløsninger, helse, sykehus, pasienter, lege

Artikkel

Fem eksempler på smarte helseløsninger

Unlocking potential Smart Health Care solutions

Vårt samfunn blir bare mer og mer avhengig av teknologiske løsninger i hverdagen. Vi forventer også at små og store innovative løsninger blir en naturlig del av helsevesenet og de tjenestene de tilbyr oss. Det er kommet klare føringer om at innbyggernes medisinske historie til enhver tid skal være tilgjengelig for helsepersonell, uansett hvor behandlingen er gjennomført. Samtidig forventning det at flere pasienter behandles raskere og mer effektivt.

Deloitte har utviklet en knippe løsninger som vi tenker kan hjelpe i møtet med forventninger både samfunnet og staten har til det norske helsevesenet. Disse har vi laget i tett samarbeid med leger og annet helsepersonell.

Under er en kort oppsummering av noen av disse løsningene, og i rapporten Unlocking potential Smart Health Care solutions vil du få enda mer informasjon om disse og andre løsninger.

Se også denne korte filmen for et overblikk over våre innovative løsninger for ulike deler av helsevesenet.
 

RITA – vurdering av henvisninger

Kabalen etterspørsel og kapasitet kan være vanskelig å få til å gå opp i helsesektoren. Ambisjonen er å ta seg av de rette pasientene på rett sted og til rett tid, uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Verktøyet RITA (Referral and intelligent triage analytic) tar i bruk kunstig intelligens (AI) og robotics for å vurdere henvisningene et sykehus mottar. RITA klarer så å prosessere informasjon om pasienten og sende vedkommende videre til avdelingen som er mest hensiktsmessig. RITA bruker også informasjonen pasienten oppgir ved ankomst til å lage et oppsett for en behandlingsplan.

Se en film om RITA her.
 

ATOM – optimalisere operasjonsplanen

ATOM (Advanced Theatre Optimisation Method) er et verktøy utviklet i samarbeid med leger for å kunne optimalisere operasjonsplanen. Ved hjelp av algoritmer klarer ATOM å estimere hvor lang operasjonstid en prosedyre trenger ved å se på den enkelte pasientens medisinske historie og tilstand. Denne informasjonen benyttes så for å sette opp en optimal operasjonsplan for å maksimere utnyttelsen av sykehusets operasjonssaler og -ressurser.

ATOM har etter seks år i markedet gode resultater å vise til, blant annet reduksjon i antall timer overtid og antallet avlyste operasjoner.
 

DeloitteASSIST – kommunikasjonsverktøy pasient/helsepersonell

DeloitteASSIST er en applikasjonen som hjelper inneliggende pasienter med å kommunisere med pleiepersonell, og for pleiepersonell å prioritere hvilke pasienthenvendelser som haster mest. DeloitteASSIST bruker kunstig intelligens (AI) i løsningen, som gjør at pasienter ikke trenger å trykke på en knapp for å tilkalle hjelp. Pasientene vil også enkelt ha tilgang til en oversikt over ofte stilte spørsmål, som kan spare både pasient og sykepleiere for mye tid. Sykepleiere har allerede mye å gjøre, og ved å kutte ut unødvendig tidsbruk, kan de bruke mer tid på de viktigste oppgavene.

DeloitteASSIST kan gi umiddelbart svar på det pasienten lurer på, i det som er en svært pasientorientert hverdag.

 

ALICE – kodekontrollering

ALICE (Automated Live Coding Engine) benytter robotisering og kognitiv teknologi for å automatisere kodingen av en pasients opphold på sykehuset, ved å benytte informasjon registrert om en pasients tilstand og diagnose. Den kan også kvalitetssikre medisinsk koding. Resultatet er mindre tidsbruk på manuelt rapporteringsarbeid for legene, og mer nøyaktige analyser, diagnosesetting og rapportering til helseregistre.


DeloitteINDICATE – ventelistehåndtering

DeloitteINDICATE er et sikkert, skybasert verktøy som blant annet gir innsikt i størrelsen på nåværende venteliste og forventet utvikling i etterspørselen av en poliklinikks tjenester. Løsningen baserer seg på en algoritme som benytter historiske data og mønstre for å forutse tidsbruk og behov i fremtiden. 
 

Høres disse løsningene spennende ut, ta kontakt med Ulrich, Liz, Jan Erik eller en av våre kollegaer for mer informasjon.

 

Last ned rapporten Unlocking Potenial - Smart health care solutions her. 

Smart Health Care Solutions

Last ned her
Var denne siden nyttig?