Vil pasientene omfavne digitale helsetjenester?

Artikkel

Vil pasientene omfavne digitale helsetjenester?

Funn fra «2016 Survey of US Health Care Consumers»

Det er én ting at tilbydere av helsetjenester implementerer ny teknologi, men noe helt annet at pasienter, pårørende og helsearbeidere omfavner den på samme måte. Vi kan presentere gode nyheter. Ifølge Deloittes undersøkelse er pasienter fra alle demografier, til og med seniorer, føyelige til å ta i bruk helsetjenester som leveres digitalt.

Alle som har satt sin fot på et sykehus eller et legekontor de siste årene har sett en teknologisk endring i alt fra utstyr til fakturaprosesser. Nå har endringen kommet lenger og for første gang gjør teknologi det både mulig og ønskelig å gi behandling utenfor den tradisjonelle settingen.

Helsevesenet erfarer at å følge opp pasientene utenfor sykehusene kan gi økt effektivitet, kutte kostnader, senke reinnleggelsesrater, samt gi en bedre kontroll på behandlingsplaner. Men det viser seg at aktørene, pasienter, pårørende og helsearbeidere, også er tilbøyelige til å ta i bruk ny teknologi for behandling.

Engasjerte aktører, i kombinasjon med verdibaserte behandlingsmodeller, en aldrende befolkning (som foretrekker å aldres hjemme) og en økende forekomst av kroniske sykdommer, er i stor grad driverne bak veksten av den teknologiske utviklingen. Disse teknologiene, ofte basert på «Internet of Things»-applikasjoner (IoT), vil sannsynligvis begynne å endre hvordan helsetjenester blir levert. Det vil også endre driftsmodellene for sykehus, helsesystemer, pleiehjem og selskaper som utvikler medisinsk utstyr. 

  • Hvilke løsninger vil slå best an blant pasienter og pårørende?
  • Hvilke preferanser og restriksjoner kommer aktørene til å ha?
  • Hvilke av disse løsningene vil forbrukerne sette nok pris på til å ville betale for dem?

Dette er spørsmål Deloitte har undersøkt i «2016 Survey of US Health Care Consumers». Vi har undersøkt aktørenes forventninger, preferanser og bekymringer for teknologiene som kan levere helsetjenester utenfor den tradisjonelle settingen, blant annet fjernmonitorering (gjennom IoT), telemedisin, roboter og droner.

Denne artikkelen utforsker resultatene fra undersøkelsen og implikasjonene av dem:

  • Aktørene har en appetitt for å bruke teknologibaserte helsetjenester. 7 av 10 av aktørene ønsker å teste minst én av teknologiene som ble presentert for dem
  • Telemedisin, som halvparten av respondentene viste interesse for, er den mest populære teknologien. Respondentene er mest interessert i å benytte seg av denne teknologien for pleie etter operasjoner og for monitorering av kroniske lidelser
  • Visse undergrupper er spesielt interessert i de aktuelle teknologiene, spesielt de med kroniske sykdommer, millenials for telemedisin og seniorer for fjernmonitorering
  • Pårørende og helsearbeidere er veien inn. Aktørene sier de er mest positive til å benytte seg av sensorteknologi (gjennom IoT) når de skal ta seg av andre fremfor seg selv. Det er høyere sannsynlighet for at erfarne helsearbeidere vil benytte seg av telemedisin og fjernmonitorering
  • Aktørene krever høy kvalitet, personalisert behandling og ønsker forsikring på at deres personlige data vil være trygg

Vår oppsummering: Ja, aktørene er åpne for å motta helsetjenester via teknologi, men leverandørene må sørge for at forbrukerne stoler på dem med tanke på kvalitet av både behandling og datasikkerhet. Selskaper som utvikler denne type teknologi bør vurdere å sikte seg inn mot pårørende og helsearbeidere, så vel som pasienter for ibruktakelse av teknologien. Det bør jobbes for å koordinere behandling via integrerte plattformer.

Og potensielt vanskeligst av alt: For å vinne kunder må kundeopplevelsen – for helsearbeidere, pasienter, forsikringsselskaper og alle andre – være så sømløs som overhodet mulig.

Will patients and caregivers embrace technology-enabled health care?

Les hele artikkelen
Var denne siden nyttig?